מלגות לדוקטורנטים מצטיינים במשפט עברי ובחקר ההלכה

שלום רב,

מצ"ב קול קורא.

בברכה,

הפקולטה למשפטים