רשימת מצטייני דקן ורקטור לתואר ראשון לשנה"ל תשע"ז

שלום רב,

מצ"ב הרשימה/files/law/shared/dean_listnoofficial.pdf

בברכה,

הפקולטה למשפטים