הצעת עבודה הספריה למשפטים

שלום רב,

מצ"ב הודעת דרושים לספריה למשפטים.

בברכה,

הפקולטה למשפטים