"קול קורא" למלגת נשיא לשנה"ל תשע"ט

שלום רב,

מצ"ב  קול קורא בנושא.

בברכה,