העבודה המצטיינת במשפט חוקתי לשנת הלימודים תשע"ז

שלום רב,

 

אנו שמחים לבשר שלאחר הליך שיפוט ממושך ומעמיק, ועדת השופטים בראשות ד"ר אורי אהרונסון בחרה בעבודתו של משה אברהם כעבודה המצטיינת במשפט חוקתי לשנת הלימודים תשע"ז.

 

כמו כן החליטה הוועדה להעניק ציונים לשבח לעבודות של אביחי טויג, דניאל משה ותאיר סמימי גולן.

 

תודה רבה לחברי/ות וועדת הפרס – ד"ר אורי אהרונסון, עו"ד גל גלעדי, מר יגאל לביא, גב' תמר עברי ועו"ד בר פרג'ון – על עבודתם המסורה.

 

וברכות חמות לזוכים/ות!

 

איתי

 

 

_______________________

Dr. Ittai Bar-Siman-Tov

Senior Lecturer (Associate Professor)

Faculty of Law, Bar-Ilan University

Ramat-Gan 52900, Israel

Tel. 972-3-5317071, Fax. 972-3-7384096

Faculty web page; SSRN author page