טקס מצטייני דיקן לשנה"ל תשס"ט

25/04/2010 - 19:00 - 20:00

טקס מצטייני דיקן לשנה"ל תשס"ט

 

מיקום: אולם משפט מבוים 11