ספטמבר, 2017

שני, ספטמבר 25 2017

.
14:00 - 20:00
09:00 - 19:00
09:00 - 17:00
כנס צובה השמיני במשפט עברי
17:00 - 20:00
09:00 - 18:00
09:00 - 16:00
כנס "צובה" במשפט עברי