March 2018

Tell a Friend

ספרים חדשים בספריה למשפטים מרץ 2018

ADMINISTRATION OF JUSTICE, JUDICIAL PROCESS

03.1  בינ [שמור]
ספר דורית ביניש / עורכים: קרן אזולאי, איתי בר-סימן-טוב, אהרן ברק,שחר ליפשיץ ; עורכת משנה: לירון קרס. רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ח, 2018.

 03.5
בזק
בזק, יעקב, מחבר. "לפי עניות דעתך, כבוד השופט..." : פרקי חיים של שופט בירושלים / יעקב בזק. ירושלים : ספרית בית אל, תשע"ח, 2017.

05.2  לוי 2017 [שמור[
לויצקי, נעמי, מחבר. העליונים : בתוככי בית המשפט העליון / נעמי לויצקי. מהדורה מורחבת : העליונים החדשים בני ברק : הקיבוץ המאוחד, 2017.[000619831]
 

BANKING AND CREDIT

 33.4  עזא [שמור[
עזאם, רפעאת, מחבר. המיסוי הבין-לאומי של המסחר האלקטרוני / רפעאת עזאם. ירושלים : המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי סאקר, האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה

 

CIVIL PROCEDURE

91.9 STOR 2017
Stories mediators tell / Lela Love & Glen Parker, editors. World edition Chicago, IL : American Bar Association, Section of Dispute Resolution, 2017.[000619082]

 

COMMERCIAL LAW

32.5(100) BER
Bermann, George A., author. International arbitration and private international law / George A. Bermann. [Leiden] : Brill Nijhoff, 2017.[000619612]

 

CONSTITUTIONAL LAW

62.3 RUL
Rule of law, human rights and judicial control of power : some reflections from national and international law / Rainer Arnold, José Ignacio Martínez-Estay, editors. Cham : Springer, 2017.[000619655]


62.8  כרמ ]שמור]
כרמי, נעמה, מחבר. זכויות אדם : מבוא תאורטי / נעמה כרמי. תל אביב : רסלינג, 2018.[000619820]

62.65 SIE
Siebers, Tobin, author. Disability theory / Tobin Siebers. Ann Arbor, MI : University of Michigan Press, 2008.[000617466]


62 PRO
Proportionality : new frontiers, new challenges / edited by Vicki C. Jackson, Mark Tushnet. Cambridge : Cambridge University Press, 2017.[000619690]

 

CONTRACTS OBLIGATIONS

22.3(100) KOL
Kolb, Robert, author. Good faith in international law / Robert Kolb. Oxford : Hart Publishing, 2017.[000619675]

 

CORPORATIONS AND CORPORATE FINANCE

37  מרק 2018 [שמור[
מרקוס, איריס, מחבר. דיני הרמת מסך בראי חוק החברות : דין ומהות / איריס מרקוס. מהדורת 2018 פתח תקוה : אוצר המשפט, 2018.[000619877]
 

CRIMINAL LAW

80(73) LAF 2017
LaFave, Wayne R., author. Criminal law / Wayne R. LaFave. Sixth edition St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2017[000619490]

 

CRIMINAL PROCEDURE

81(73) FEE
Feeley, Malcolm M., author. The process is the punishment : handling cases in a lower criminal court / Malcolm M. Feeley. Paperback edition. New York, NY : Russell Sage Foundation, 1992.[000619806]

 

ENVIRONMENTAL LAW, ECOLOGY

75.6(100) BOD
Bodansky, Daniel, author. International climate change law / Daniel Bodansky, Jutta Brunnée, Lavanya Rajamani. Oxford : Oxford University Press, 2017.[000619656]

 

GOVERNMENT AND POLITICAL SCIENCE, POLITICAL THEORY

63  קיק [שמור[
קיקרו, מרקוס טוליוס, 106-43 לפנה"ס, מחבר. 17 נאומים / מרקוס טוליוס קיקרו ; תרגם והוסיף הערות ומבוא: משה ליפשיץ. ירושלים : כרמל, תשע"ח, 2017.[000619830]
 

HOLOCAUST

99.2 NAZ MIC [entrance floor]
Nazi law : from Nuremberg to Nuremberg / edited by John J. Michalczyk. London : Bloomsbury Academic, 2018.[000619680]

 

INTERNATIONAL LAW

98.7 SRI 2018
Sriram, Chandra Lekha, 1971- , author. War, conflict and human rights : theory and practice / Chandra Lekha Sriram, Olga Martin-Ortega, and Johanna Herman. Third edition London : Routledge, 2018.[000619705]

98 ALE LAW
Alexandrowicz, Charles Henry, author. The law of nations in global history / C.H. Alexandrowicz ; edited by David Armitage and Jennifer Pitts. Oxford : Oxford University Press, 2017.[000619652]

 

JURISPRUDENCE, PHILOSOPHY OF LAW

 06.3 פרש
פרשקר, מייק, מחבר. מקום לכולנו : לכידות חברתית ועתיד ישראל / מייק פרשקר ; עריכה: רותי היימן ; [תרגום לעברית: ליאור יחיאלי ; תרגום לערבית: ג'לאל חסן]. ישראל : עלו-עט, 2017.
 

LEGAL EDUCATION AND RESEARCH

 08.4 שרו
שרון, אסיה, מחבר. מילים בונות תמונה : מבנה הטקסט העיוני / אסיה שרון. תל אביב : אסיף, 2018.
 

MEDICAL JURISPRUDENCE

29.902 BIO [entrance floor]
Bioethics and biopolitics in Israel : socio-legal, political, and empirical analysis / edited by Hagai Boas, Yael Hashiloni-Dolev, Nadav Davidovitch, Dani Filc, Shai J. Lavi. Cambridge : Cambridge University Press, 2018.[000619813]

29
כשר
כשר, רני, מחבר. מילה : מחשבה שנייה על ברית המילה / רן כשר. קיבוץ כפר גלעדי : באופן טבעי, תשע"ז, 2017.[000619828]
 

NATURAL RESOURCES

49.3 INTE
International arbitration in the energy sector / edited by Maxi Scherer. Oxford : Oxford University Press, 2018.[000619711]

 

PENOLOGY, PUNISHMENT, CORRECTIONAL LAW

83.4 CRI
Critical restorative justice / edited by Ivo Aertsen and Brunilda Pali. Oxford : Hart Publishing, 2017.[000619648]


83 בקר
בקריה, צ'זרה, ,1738-1794 מחבר. על פשעים ועל עונשים / צ’זרה בקריה ; עורך: שחר אלדר ; תרגום: עתליה זילבר. הוצאת שלם : ירושלים, תשע"ח, 2018.
 

REAL PROPERTY, LAND LAW

 17.1 נרקי משק 2018 ]שמור[
נרקיס, שלומי, מחבר. משק חקלאי בראי דיני המשפחה : דין, הלכה ומעשה / שלומי נרקיס. מהדורת 2018 פתח תקוה : אוצר המשפט, 2018.
 

SECURITIES AND STOCK EXCHANGE

   38 נרק ]שמור[
נרקיס, פנחס, מחבר. מבט מקיף על דיני ניירות ערך : הבורסה, דיני ניירות ערך, הרשות לניירות ערך, יועצי השקעות, השקעות משותפות בנאמנות ואכיפה פלילית ומינהלית / פ' נרקיס. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2018.
 

TAXATION

73.9(42) ALD
Alldridge, Peter, author. Criminal justice and taxation / Peter Alldridge. Oxford : Oxford University Press, 2017.[000619653]

 

WOMEN

14 WOM SCU
Women, law and culture : conformity, contradiction and conflict / Jocelynne A. Scutt, editor. Cham : Palgrave Macmillan, 2016.[000619668]

 

משפט עברי

ע 13 MAR
Margalit, Yehezkel, author. The Jewish family : between family law and contract law / Yehezkel Margalit. Cambridge : Cambridge University Press, 2017.[000619708]


ע34.3 ליפ [שמור]
ליפשיץ, ברכיהו, מחבר. החיוב ושעבודי הנכסים : בין קניין לבין התחייבות ובטוחה / ברכיהו ליפשיץ. ירושלים : המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ח, 2018