May 2018

Tell a Friend

ספרים חדשים בספריה למשפטים מאי 2018

 

BANKING AND CREDIT


33(4) BIN
Binder, Jens-Hinrich, author. The European Banking Union : a compendium / by Jens-Hinrich Binder, Christos V. Gortsos. Baden-Baden : Nomos, 2016.[000618231]

33.6
 נרק 2018 [שמור[
נרקיס, גלעד, מחבר. חוק אשראי הוגן : הרפורמה בתחום האשראי החוץ בנקאי / ורד נרקיס, ורד שיידמן. מהדורה שלישית בני ברק : מכון למחקרי משפט וכלכלה, 2018.
 

BANKRUPTCY


34.2(4) BOR
Bork, Reinhard, author. European cross-border insolvency law / Reinhard Bork, Renato Mangano. Oxford : Oxford University Press, 2016.[000618233]

34.2
מרק חוק [שמור[
מרקוס, איריס, מחבר. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ח-2018 : (המהפכה בתחום חדלות הפירעון של יחידים ותאגידים) / איריס מרקוס. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2018.[000619982]
 

CIVIL PROCEDURE


 91.8 מרק הלי [שמור[
מרקוס, איריס, מחבר. הליכי הוצאה לפועל - המדריך המקיף : (בעין תיקוני 2018 וחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018) / איריס מרקוס. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2018.[000619981]

91.9(73) FEI
Feingold, Lainey, author. Structured negotiation : a winning alternative to lawsuits / Lainey Feingold. Chicago, IL : American Bar Association, Section of Dispute Resolution, 2017.[000618793]

91.9(73) PRY
Pryor, Will, author. A short & happy guide to mediation / by Will Pryor. St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2014.[000618564]

91.15(73) KLO CLA 2017 [entrance floor]
Klonoff, Robert H., author. Class actions and other multi-party litigation in a nutshell / Robert H. Klonoff. Fifth edition St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2017[000619850]

91
נרק ]שמור[
נרקיס, פנחס, מחבר. סדר דין מקוצר בעין המשפט הישראלי / פ' נרקיס. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2018.

91 נרקי [שמור]
נרקיס, שלומי, מחבר. מחיקה ודחיה על-הסף : (עילות, הלכה פסוקה ומעשה) / שלומי נרקיס. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2018.
 

CONSTITUTIONAL LAW


 62.2 מונ [שמור[
מונדרר, נתנאל, מחבר. הפרשנות לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 : בעין הדין וההלכה הפסוקה / נתנאל מונדרר. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2018.[000619960]

62.5(4) HOW
Howard, Erica, author. Freedom of expression and religious hate speech in Europe / Erica Howard. Abingdon, Oxon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.[000619848]

62.8 BUE INT 2017 [entrance floor]
Buergenthal, Thomas, author. International human rights in a nutshell / Thomas Buergenthal, Dinah Shelton, David P. Stewart, Carlos M. Vázquez. Fifth edition St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2017[000619835]

62.8 RES
Research methods in human rights : a handbook / edited by Bård A. Andreassen, Hans-Otto Sano, Siobhán McInerney-Lankford. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2017[000619814]

62.8 SOK
Sokhi-Bulley, Bal, author. Governing (through) rights / Bal Sokhi-Bulley. Oxford : Hart Publishing, 2016.[000618802]

62.65  
אור זכו [שמור[
אור-חן, דוד, מחבר. זכויות נכים, נפגעים ומשפחותיהם במשפט הישראלי : (נכי צה"ל, חיילים סדירים, חיילי מילואים ונפגעי פעולות איבה) : דין, הלכה ומעשה / דוד אור-חן. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2018

62.85 ASA
Asal, Victor, author. Legal path dependence and the long arm of the religious state : sodomy provisions and gay rights across nations and over time / Victor Asal and Udi Sommer. Albany, NY : State University of New York Press,[000619832]

62 EIS
Eisenstadt, Todd A., author. Constituents before assembly : participation, deliberation, and representation in the crafting of new constitutions / Todd A. Eisenstadt, A. Carl LeVan, Tofigh Maboudi. Cambridge : Cambridge University Press, 2017.[000619664]

62 SOCI
Sociological constitutionalism / edited by Paul Blokker, Chris Thornhill. Cambridge : Cambridge University Press, 2017.[000619672]

 

CRIMINAL LAW


80(4) EU
EU criminal law and policy : values, principles and methods / edited by Joanna Beata Banach-Gutierrez and Christopher Harding. Abingdon, Oxon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016.[000618220]

80.15
 לייס מני ]שמור[
לייסט, אלקנה, מחבר. המניע במשפט הפלילי / אלקנה לייסט. רמת גן : הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ח, 2018.

80(42) ALL 2017
Allen, M. J. (Michael John), 1956- author. Criminal law / Michael J. Allen ; with contributions from Ian Edwards. Fourteenth edition. Oxford : Oxford University Press, 2017[000619884]

80(42) CHI 2017
Child, John (John J.), author. Smith, Hogan, and Ormerod's essentials of criminal law / John Child, David Ormerod. Second edition Oxford : Oxford University Press, 2017.[000619837]

 

CRIMINAL PROCEDURE


81(73) DRE 2015 [entrance floor]
Dressler, Joshua, author. Understanding criminal procedure. Volume 2, Adjudication / Joshua Dressler, Alan C. Michaels. Fourth edition Durham, NC : Carolina Academic Press,[000619841]

81(73) DRE 2017 [entrance floor]
Dressler, Joshua, author. Understanding criminal procedure. Volume 1, Investigation / Joshua Dressler, Alan C. Michaels, and Ric Simmons. Seventh edition. Durham, NC : Carolina Academic Press,[000619840]

 

DATA PROTECTION


51.4 POL
Polčák, Radim, 1978- , author. Information sovereignty : data privacy, sovereign powers and the rule of law / Radim Polčák, Dan Jerker B. Svantesson. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2017[000619855]

 

ECONOMICS, FINANCE, TRADE


31.2 HOF
Hofmann, Erik, author. Supply chain finance and blockchain technology : the case of reverse securitisation / Erik Hofmann, Urs Magnus Strewe, Nicola Bosia. Cham : Springer, 2018[000619908]

31.2 REI
Reinhart, Carmen M., author. This time is different : eight centuries of financial folly / Carmen M. Reinhart, Kenneth S. Rogoff. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2009.[000619909]

31.6 MIC ECO 2017
Miceli, Thomas J., author. The economic approach to law / Thomas J. Miceli. Third edition Stanford, CA : Stanford Economics and Finance, 2017.[000619854]

 

ENVIRONMENTAL LAW, ECOLOGY


75.8 HUM
Human rights and sustainability : moral responsibilities for the future / edited by Gerhard Bos and Marcus Düwell. London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016.[000618234]

 

EUROPEAN UNION


96.8 BRI
Britain alone! : the implications and consequences of United Kingdom exit from the EU / edited by Patrick J. Birkinshaw, Andrea Biondi. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2016[000618232]

96 FOL 2017 [entrance floor]
Folsom, Ralph Haughwout, author. European Union law including Brexit in a nutshell / Ralph H. Folsom. Ninth edition St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2017[000619845]

96 KON
Konstadinides, Theodore, author. The rule of law in the European Union : the internal dimension / Theodore Konstadinides. Oxford : Hart Publishing, 2017.[000619851]

 

EVIDENCE


92(42) MUR 2017
Glover, Richard, author. Murphy on evidence / Richard Glover. Fifteenth edition Oxford : Oxford University Press 2017.[000619889]

 

FIDUCIARY RELATIONSHIPS


26.2 CHE
Chevalier-Watts, Juliet author. Charity law : international perspectives / Juliet Chevalier-Watts. Abingdon, Oxon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.[000619836]

 

GOVERNMENT AND POLITICAL SCIENCE, POLITICAL THEORY


63.1(54) SHA
Shani, Ornit, author. How India became democratic : citizenship and the making of the universal franchise / Ornit Shani. Cambridge : Cambridge University Press, 2018.[000619934]

63.8(42) LEW 2017
Lewis, Jeremy, author. Whistleblowing : law and practice / Jeremy Lewis, John Bowers, Martin Fodder, Jack Mitchell. Third edition Oxford : Oxford University Press, 2017.[000619852]

63 LOU
Loughlin, Martin, author. Political jurisprudence / Martin Loughlin. Oxford : Oxford University Press, 2017.[000619874]

 

HOLOCAUST


99.2 BIL [entrance floor]
Bilsky, Leora, 1967- , author. The Holocaust, corporations, and the law : unfinished business / Leora Bilsky. Ann Arbor, MI : University of Michigan Press, 2017.[000619834]

 

INTELLECTUAL AND LITERARY PROPERTY

 
41.6(73) SAN 2018 [entrance floor]
Sandeen, Sharon K., author. Trade secret law : including the Defend Trade Secrets Act of 2016 in a nutshell / Sharon K. Sandeen, Elizabeth A. Rowe. Second edition St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2018[000619856]

 

INTERNATIONAL LAW


98.5(4) EUR
The European Union and international dispute settlement / edited by Marise Cremona, Anne Thies and Ramses A Wessel. Oxford : Hart Publishing, an imprint of Bloomsbury Publishing Plc, 2017.[000619838]

98.7 DIN 2017
Dinstein, Yoram, author. War, aggression and self-defence / Yoram Dinstein. Sixth edition Cambridge : Cambridge University Press, 2017.[000619839]

98.7 NIC
Nicholson, Joanna, author. Fighting and victimhood in international criminal law / Joanna Nicholson. Abingdon, Oxon : Routledge, 2017.[000619890]

98.71 TAR
Targeted sanctions : the impacts and effectiveness of United Nations action / edited by Thomas J. Biersteker, Sue E. Eckert, Marcos Tourinho. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.[000618230]

98 BHA
Bhandari, Surendra, author. Global constitutionalism and the path of international law : transformation of law and state in the globalized world / by Surendra Bhandari. Leiden : Brill Nijhoff, 2016.[000618228]

98 CUS
Custom's future : international law in a changing world / edited by Curtis A. Bradley. New York, NY : Cambridge University Press, 2016.[000618237]

98 PIT
Pitts, Jennifer, 1970- , author. Boundaries of the international : law and empire / Jennifer Pitts. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2018[000619821]

 

JURISPRUDENCE, PHILOSOPHY OF LAW


06.4 COL
Colb, Sherry F., 1966- , author. Beating hearts : abortion and animal rights / Sherry F. Colb and Michael C. Dorf. New York, NY : Columbia University Press, 2016.[000618459]

06 ANN
Annas, Julia, author. Virtue and law in Plato and beyond / Julia Annas. Oxford : Oxford University Press, 2017.[000619944]

 

LAW ENFORCEMENT, CRIMINOLOGY, CRIMINAL JUSTICE


82.1(73) TRA
Trainum, James L., author. How the police generate false confessions : an inside look at the interrogation room / James L. Trainum. Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, 2016.[000618803]

 

LEGAL EDUCATION AND RESEARCH


08.1 HEG 2017 [entrance floor]
Hegland, Kenney F., 1940- , author. Introduction to the study and practice of law in a nutshell / Kenney F. Hegland. Seventh edition St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2017[000619847]

 

LEGAL HISTORY

 
04 G.B. HUD 2018
Hudson, John, 1962- , author. The formation of the English common law : law and society in England from King Alfred to Magna Carta / John Hudson. Second edition. Abingdon, Oxon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.[000619849]

 

NATURAL RESOURCES


49.7 TRA
Trans-jurisdictional water law and governance / edited by Janice Gray, Cameron Holley and Rosemary Rayfuse. New York, NY : Routledge, Taylor & Francis Group, 2016.[000618218]

 

PROCEDURE


90.2 TAM
Tamblyn, Nathan, author. The law of duress and necessity : crime, tort, contract / Nathan Tamblyn. Abingdon, Oxon : Routledge, 2018.[000619891]

 

REAL PROPERTY, LAND LAW


17.1 CON
Contested property claims : what disagreement tells us about ownership / edited by Maja Hojer Bruun, Patrick J.L. Cockburn, Bjarke Skærlund Risager and Mikkel Thorup. Abingdon, Oxon : Routledge, 2018.[000619859]

 17.2
ארי [שמור[
אריאל, אריק, מחבר. דיני תיווך מקרקעין / אריק אריאל. תל אביב : בורסי, תשע"ח, 2018.
 

RELIGION


61.1(42) GAR
García Oliva, Javier, author. Religion, law and the constitution : balancing beliefs in Britain / Javier García Oliva and Helen Hall. Abingdon, Oxon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.[000619846]

61.1 REL BER
Religious minorities in Christian, Jewish and Muslim law (5th-15th centuries) / edited by Nora Berend, Youna Hameau-Masset, Capucine Nemo-Pekelman and John Tolan. Turnhout : Brepols, [2017][000619682]

 

SYSTEMS OF LAW


07.1 AND 2018
Anderson, Craig, author. Roman law essentials / Craig Anderson. Second edition Edinburgh : Edinburgh University Press, 2018.[000619812]

07.5 BOW
Bowen, John R., author. On British Islam : religion, law, and everyday practice in shari'a councils / John R. Bowen. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2016.[000618235]

 

TAXATION


73.1 CAP
Capital gains taxation : a comparative analysis of key issues / edited by Michael Littlewood, Craig Elliffe. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2017[000619844]

73.5
קדש ]שמור[
קדש, טל, מחבר. דיני ארנונה : פרשנות, הלכה ומעשה / טל קדש. תל אביב : בורסי, תשע"ח, 2018.[000619957]

73.7 GLO DIE
Global tax governance / Peter Dietsch and Thomas Rixen. Colchester : ECPR Press, 2016[000619860]

 

TRADE REGULATION


42.9(73) CHO 2015
Chow, Daniel C. K., author. International business transactions : problems, cases, and materials / Daniel C.K. Chow, Thomas J. Schoenbaum. Third edition New York, NY : Wolters Kluwer Law & Business, 2015.[000616812]