July books 2018

Tell a Friend

ספרים חדשים בספריה למשפטים יולי 2018

 

ADMINISTRATION OF JUSTICE, JUDICIAL PROCESS


05.2(73) MCK
McKoski, Raymond J., author. Judges in street clothes : acting ethically off-the-bench / Raymond J. McKoski. Lanham, MD : Fairleigh Dickinson University Press, 2017.[000619888]

 

ADMINISTRATIVE LAW


67.3 PUB
Public law adjudication in common law systems : process and substance / [edited by] John Bell, Mark Elliott, Jason N.E. Varuhas and Philip Murray. Oxford : Hart Publishing, 2016.[000618223]

 

BANKING AND CREDIT


33.1(42) CRA 2017
Cranston, Ross, author. Principles of banking law / Ross Cranston, Emilios Avgouleas, Kristin van Zwieten, Christopher Hare, Theodor van Sante. Third edition Oxford : Oxford University Press, 2017[000619898]

 

COMPUTERS & LAW,  INTERNET


51.2(4) SAV 2017
Savin, A. I. (Andreĭ Ivanovich), author. EU internet law / Andrej Savin. Second edition Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2017[000619938]


51.2(42) LEG
The legal challenges of social media / edited by David Mangan, Lorna E. Gillies. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2017[000619895]

 

CONSTITUTIONAL LAW


62.2 PRI TIM
Privacy in public space : conceptual and regulatory challenges / edited by Tjerk Timan, Bryce Clayton Newell, Bert-Jaap Koops. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017.[000619893]


62.4(73) MER
Merriman, Scott A., 1968- , author. When religious and secular interests collide : faith, law, and the religious exemption debate / Scott A. Merriman. Santa Barbara, CA : Praeger, 2017[000619853]


62.5 MOO
Moon, Richard, 1956- , author. Putting faith in hate : when religion is the source or target of hate speech / Richard Moon. Cambridge : Cambridge University Press, 2018.[000619897]


62.6(73) LEV
Levesque, Roger J. R., author. The science and law of school segregation and diversity / Roger J.R. Levesque. New York, NY : Oxford University Press, 2018[000619946]

 

CONTRACTS OBLIGATIONS


 22.7 נרק 2018 [שמור[
נרקיס, פנחס, מחבר. דיני מכרזים : הלכה ומעשה / פ' נרקיס. [מהדורת 2018] פתח תקוה : אוצר המשפט, 2018.[000620021]

22 CON BRO
Contract and regulation : a handbook on new methods of law making in private law / edited by Roger Brownsword, Rob A. J. Van Gestel, Hans-W. Micklitz. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017.[000619815]

 

CREDITOR'S RIGHTS , BANKRUPTCY, SECURITY


34.6 קדם בעל [שמור[
קדם, אבנר, מחבר. בעלי תפקידים מטעם בית המשפט : (מפרק, נאמן, כונס נכסים, תופס נכסים, אפוטרופוס, מנהל עזבון - מינוי, סמכויות, חובות וזכויות - דין ישן ודין חדש, הלכה ומעשה) / אבנר קדם. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2018.
 

CRIMINAL LAW


80.15 שפט [שמור[
שפטל, גיל, מחבר. האחריות הקפידה במשפט הפלילי / גיל שפטל. צפרירים : נבו, תשע"ח, 2018.[000620035]

80
פלט ]שמור[
פלטשר, ג'ורג פ., מחבר. מושגי יסוד במשפט הפלילי / ג'ורג' פ' פלטשר ; מתרגם: מוחמד ס' ותד ; עורכים: אפרים הייליקסר, מרדכי קרמניצר. תל אביב : לשכת עורכי הדין, תשע"ח, 2018.
 

CRIMINAL PROCEDURE


81.9(73) GOD
Godsey, Mark, 1968- , author. Blind injustice : a former prosecutor exposes the psychology and politics of wrongful convictions / Mark Godsey. Oakland, CA : University of California Press, 2017[000619886]

 

FAMILY LAW, DOMESTIC RELATIONS, PERSONS


13.602 WES [entrance floor]
Westreich, Avishalom, 1976- , author. Assisted reproduction in Israel : law, religion and culture / by Avishalom Westreich. Leiden : Brill, [2018].[000619941]


13 PHI
Philosophical foundations of children's and family law / edited by Elizabeth Brake and Lucinda Ferguson. Oxford : Oxford University Press, 2018.[000620004]

 

GOVERNMENT AND POLITICAL SCIENCE, POLITICAL THEORY


63.1 DIG
Digital democracy in a globalized world / edited by Corien Prins, Colette Cuijpers, Peter L. Lindseth, Mônica Rosina. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2017[000619894]

63.3
אטי ]שמור[
אטינגר, יאיר, מחבר. באין רועה : ש"ס וההנהגה החרדית-מזרחית אחרי עידן הרב עובדיה יוסף / יאיר אטינגר, נסים ליאון. ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ח, 2018.
 

INTELLECTUAL AND LITERARY PROPERTY


41.6 EMP
Employees, trade secrets and restrictive covenants / edited by Christopher Heath and Anselm Kamperman Sanders. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2017.[000619887]


41 KRI
Kritika : essays on intellectual property / edited by Peter Drahos, Gustavo Ghidini, Hanns Ulrich ; editorial assistant: Linda Briceño Moraia. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2015-2017[000619990]

 

INTERNATIONAL LAW


98.7 GRA 2018
Gray, Christine D., author. International law and the use of force / Christine Gray. Fourth edition Oxford: Oxford University Press, 2018.[000619901]

 

LABOR LAW


  57.4 שטא [שמור[
שטאובר, יהושע מחבר. המאבק על הוועד : התארגנות עובדים בשנות ה-2000 / שוקי שטאובר.
[רמת גן] : יהושע שטאובר - ספרי ניהול ועסקים, 2018.
 

LEGAL EDUCATION AND RESEARCH


08.3  ביט 2014 ]שמור[
ביט-מרום, רות, מחבר. שיטות מחקר במדעי החברה : עקרונות המחקר וסגנונותיו / רות בייט-מרום. מהדורה שנייה רעננה : האוניברסיטה הפתוחה, תשס"ט-תשע"ד, 2005-2014.[000619954]
 

NEGLIGENCE


28.1 MAC
Macleod, Sonia, author. Redress schemes for personal injuries / Sonia Macleod, Christopher Hodges ; with contributors, Raymond Bryne [and six others]. Oxford : Hart Publishing, 2017.[000619861]

 

REAL PROPERTY, LAND LAW


17.1 פני [שמור[
פני-גיל, אליעזר, מחבר. פירוק שיתוף במקרקעין בעין המשפט : הלכה ומעשה / אליעזר פני-גיל. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2018.
 

RELIGION


61.3  שטר [שמור[
שטרן, ידידיה צ', מחבר. גיור ישראלי : חזון. הישגים. כישלונות. / עורכים: ידידיה צ' שטרן, נתנאל פישר. ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ח, 2018.[000620031]
 

SUPREME COURTS


64 TRI
Tripković, Boško, author.. The metaethics of constitutional adjudication / Boško Tripković. Oxford : Oxford University Press, 2017.[000619896]


64 מרק [שמור[
מרקוס, איריס, מחבר. סדרי הדין בבית הדין הגבוה לצדק : דין ומהות / איריס מרקוס. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2018.[000620020]
 

SYSTEMS OF LAW


07.9 SHE [entrance floor]
Shetreet, Shimon, author. Jewish and Israeli law : an introduction / Shimon Shetreet, Walter Homolka. Berlin : De Gruyter, 2017.[000619857]

 

TECHNOLOGY


50(4) EHN
Ehnert, Tanja, author. The EU and nanotechnologies : a critical analysis / Tanja Ehnert. Oxford : Hart Publishing, 2017.[000619843]

 

TRADE REGULATION


42.1 BER
Bergh, Roger van den, author. Comparative competition law and economics / Roger Van den Bergh ; with Peter Camesasca, Andrea Giannaccari. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017.[000619833]