June 2019

Tell a Friend

ספרים חדשים בספריה למשפטים יוני 2019

 

ADMINISTRATION OF JUSTICE, JUDICIAL PROCESS


05 LUI
Luizzi, Vincent lat author. Appeal to the people's court : rethinking law, judging, and punishment / by Vincent Luizzi. Leiden : Brill-Rodopi, 2018.[000620664]

 

ADMINISTRATIVE LAW


67 שפי [שמור[
שפירא, רון, 1957- heb מחבר. מאכיפה פלילית לאכיפה מינהלית : ראיות מינהליות לביצוע עבירה פלילית - הצורך בהליך מינהלי הוגן / רון שפירא. צפרירים : נבו, תשע"ט, 2019.
 

CIVIL PROCEDURE


 03.7 נרק [דלפק[
נרקיס, שלומי  heb מחבר. דוגמאות כתבי טענות על פי תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018 החדשות / שלומי נרקיס. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2019.
 

COMPUTERS


51.2 DE-F
De Filippi, Primavera lat author. Blockchain and the law : the rule of code / Primavera De Filippi and Aaron Wright. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2018.[000620616]

 

CONSTITUTIONAL LAW


62.8 LET
Letters to the contrary : a curated history of the UNESCO human rights survey / edited and introduced by Mark Goodale. Stanford, CA : Stanford University Press, 2018.[000657013]


62.8 POL
Political and legal approaches to human rights / edited by Tom Campbell and Kylie Bourne. Abingdon, Oxon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.[000657015]


62.8 POS
Posner, Eric A. lat author. The twilight of human rights law / Eric A. Posner. Oxford : Oxford University Press, 2014.[000657821]


62.65  גול [שמור[
גולד-גזית, רינת heb מחבר. זכויות נכי צה"ל / רינת גולד גזית. תל אביב : בורסי, תשע"ט, 2019.
 

CRIMINAL LAW


80(100) NEW TAL
The new histories of international criminal law : retrials / edited by Immi Tallgren and Thomas Skouteris. Oxford : Oxford University Press, 2019.[000657709]

 

CRIMINAL PROCEDURE


81  ליכ 2019 [שמור[
ליכט, אריה heb מחבר. ניהול ההליך הפלילי : דין ומהות / אריה ליכט. מהדורת 2019 פתח תקוה : אוצר המשפט, 2019
 

ECONOMICS, FINANCE, TRADE

 
31.31 FOL 2018 [entrance floor]
Folsom, Ralph Haughwout lat author. International trade law including Trump and trade in a nutshell / Ralph H. Folsom. Seventh edition St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2018.[000620799]

 

FAMILY LAW, DOMESTIC RELATIONS, PERSONS


13.2 מרק [שמור[
מרקוס, איריס heb מחבר. תסמונת הניכור ההורי והניכור ההורי בעין המחקר המדעי, ההלכה הפסוקה והמעשה / איריס מרקוס. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2019.
 

INHERITANCE & SUCCESSION


20(4) SUC
Succession law, practice and society in Europe across the centuries / Maria Gigliola di Renzo Villata, editor. Cham : Springer, 2018.[000620792]

 

INSURANCE


 35 קיה 2014 [שמור[
קיהל, יעקב, 1945- heb. ביטוח חבויות בישראל / יעקב קיהל. מהדורה שלישית [תל אביב] : מכללת עדיף, תשע"ה, 2014
 

INTELLECTUAL AND LITERARY PROPERTY


 41.7 דרו  2019 [שמור[
דרורי, יונתן heb מחבר. דיני עיצובים ומדגמים / יונתן דרורי, יותם וירז'נסקי-אורלנד. מהדורה שנייה תל אביב : פרלשטיין גינוסר, תשע"ט, 2019 
 

INTERNATIONAL LAW


98.7 GREY
The grey zone : civilian protection between human rights and the laws of war / edited by Mark Lattimer and Philippe Sands. Oxford : Hart, 2018.[000620813]


98.7 INT DEL
International humanitarian law and justice : historical and sociological perspectives / edited by Mats Deland, Mark Klamberg, and Pål Wrange. Abingdon, Oxon : Routledge, 2019.[000657707]

 

LAW ENFORCEMENT, CRIMINOLOGY, CRIMINAL JUSTICE


82.4(7347) GOV
Marshall, Shelley lat author. Living wage [electronic resource] : regulatory solutions to informal and precarious work in global supply chains / Shelley Marshall. Oxford : Oxford University Press, 2019.[000657735]

 

LEGAL EDUCATION AND RESEARCH


08.3  שקד 2014 [שמור[
שקדי, אשר heb מחבר. המשמעות מאחורי המילים : מתודולוגיות במחקר איכותני הלכה למעשה / אשר שקדי. מהדורה שנייה [תל אביב] : רמות - אוניברסיטת תל אביב, תשע"ד, 2014.
 

PENOLOGY, PUNISHMENT, CORRECTIONAL LAW


83.4 WIN
Winter, Stephen, 1975- lat author. Transitional justice in established democracies : a political theory / Stephen Winter. Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan, 2014.[000657703]

 

SOCIAL SECURITY AND SOCIAL LEGISLATION


 58 לא ]שמור[
לא צדקה אלא צדק : פרקים בהתפתחות העבודה הסוציאלית בישראל / עורכים: ג'וני גל ורוני הולר. שדה בוקר : מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ט, 2019.
 

TAXATION


73.91(73) INF
Infanti, Anthony C., 1968- lat author. Our selfish tax laws : toward tax reform that mirrors our better selves / Anthony C. Infanti. Cambridge, MA : The MIT Press, 2018.[000657725]

 

TORTS


27 קלה [שמור[
קלהורה, תמר heb מחבר. אכיפת חוק ציבורית-אזרחית : תביעות נזיקין מטעם המדינה בשל פגיעה באינטרס ציבורי / תמר קלהורה. צפרירים : נבו, תשע"ח, 2018
 

TRADE REGULATION


42.1 ABU
Abusive practices in competition law / edited by Fabiana Di Porto, Rupprecht Podszum. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2018.[000657671]

 

WEST BANK


99.4 BEN [entrance floor]
Ben Naftali, Orna lat author. The ABC of the OPT : a legal lexicon of the Israeli control over the occupied Palestinian territory / Orna Ben-Naftali, Michael Sfard, Hedi Viterbo. Cambridge : Cambridge University Press, 2018.[000620369]

 

WOMEN


14 RESE
Research handbook on feminist engagement with international law / edited by Susan Harris Rimmer, Kate Ogg. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing Limited, 2019.[000657720]

 

משפט עברי


ע29.4 בר-א [שמור]
בר-אילן, יחיאל מיכל, 1966- heb. אתיקה רפואית ביהדות : היסטוריה, הלכה והחוק הישראלי / יחיאל מיכל בר אילן ; תרגם מאנגלית: עמנואל לוטם. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ט, 2019

ע63 מיז
מיזוג אופקים : מחשבה מדינית יהודית-ישראלית / עורכים: דן אבנון ודוד מ' פויכטונגר. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ו, 2016.