טופס המלצת ספר חדש

טופס המלצה לספרים

הספרייה תשמח לקבל המלצות לרכישת ספרים לפיתוח האוסף.
באמצעות טופס זה, ניתן להמליץ על רכישת ספר חדש לספרייה.
הספרייה אינה מתחייבת שהספר המומלץ ירכש.

פרטי הספר
פרטים אישיים