שלחו לחבר

מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי

מרכז מנומדין למשפט יהודי ודמוקרטי בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן נועד לשמש מוקד אקדמי לעיסוק בשאלות התיאורטיות, הנורמטיביות והמוכוונות-מדיניות הנובעות מהצימוד החוקתי בהגדרה המקובלת לזהותה של ישראל "כמדינה יהודית ודמוקרטית". המרכז שואף לפתח שפה עדכנית במחקר, במשפט, במדיניות, ובשיח חוצה-מגזרים, שפה החותרת לשילוב אפשרי בין מערכות הערכים, האמונות והאינטרסים המגולמים בצימוד "יהודית ודמוקרטית", וניזונה מכללי הבירור האקדמיים: ידע, שכנוע וביקורת.

המרכז פועל בשלושה ערוצים עיקריים למימוש החזון שלו: ערוץ מחקרי, במסגרתו נכתבים מחקרים, מתכנסות קבוצת מחקר, ומתקיימים כנסים אקדמיים בתחומים מגוונים בעלי השקה לזהות החוקתית של המדינה ולשאלות הנגזרות ממנה; ערוץ חינוכי, בו ניתנים קורסים ומקוימות פעילויות לימודיות לסטודנטים באוניברסיטת בר-אילן, לתלמידי תיכונים, ולנושאי תפקידים מן החברה האזרחית ומרשויות ציבוריות; וערוץ ציבורי, בו מתקיימים אירועים פומביים מגוונים על ענייני השעה, ובמסגרתו פועל גם הקונגרס הישראלי ליהדות ולדמוקרטיה, שהנו פרויקט ארוך-טווח לבניית הסכמות חברתיות בשאלות היסוד של הזהות הישראלית.

 

הקונגרס הישראלי

בניית הסכמות בחברה הישראלית

מיזם חברתי העוסק בשינוי תרבות השיח הציבורי בישראל, תוך הטמעת ידע וכלי עבודה מעולם הגישור ויישוב הסכסוכים לסוגיות השנויות במחלוקת בחברה הישראלית.

הקונגרס הישראלי, הפועל בתוך המרכז למשפט יהודי ודמוקרטי, פועל לשינוי תרבות  השיח בחברה הישראלית בסוגיות קונפליקט, תוך שימוש בשיטות העבודה המיטביות והחדשניות של גישור ב"מועצות הסכמה". הקונגרס הישראלי פועל ליצירת שיח רחב, המאפשר לקולות השונים בחברה הישראלית להשתתף ולהשפיע מתוך הנחה כי לכל חלקי החברה יש, וצריך להיות, חלק בדיון הציבורי. אופיו של השיח שהקונגרס מבקש להנחיל מתבסס על הקשבה מתוך כבוד הדדי וסובלנות גם בהיעדר הסכמות ובהינתן מתחים בסוגיות-יסוד רגישות וכואבות. דרכו של הקונגרס לחיבור הציבור הרחב לשיח ולהסכמות  מתבססת על יצירת שיתופי פעולה בין דמויות מובילות מהמגזר העסקי, האקדמיה, עיתונות וארגונים חברתיים הפועלים בתחומי העניין של הקונגרס.

 

קישור לאתר: http://www.biu.ac.il/law/cjdl/

 

ראש המרכז: פרופ' שחר ליפשיץ

רכזת אקדמית: ד"ר משואה שגיב

כתובת המייל: cjdl.contact@biu.ac.il

טלפון: 03-5318890

תאריך עדכון אחרון : 11/11/2020