"סיכום חיובי בשערי המשפט" שופטים כמיישבי סכסוכים במסגרת המשפט הקטן

שלחו לחבר
מועד
06/01/2020 - 20:00 - 18:00הוספה ליומן 2020-01-06 18:00:00 2020-01-06 20:00:00 "סיכום חיובי בשערי המשפט" שופטים כמיישבי סכסוכים במסגרת המשפט הקטן "סיכום חיובי בשערי המשפט" שופטים כמיישבי סכסוכים במסגרת המשפט הקטן לפרטים  נא ללחוץ כאן בניין פלדמן ) 301 (, אולם וייספלד, קומת קרקע הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public
מיקום
בניין פלדמן ) 301 (, אולם וייספלד, קומת קרקע

"סיכום חיובי בשערי המשפט" שופטים כמיישבי סכסוכים במסגרת המשפט הקטן

לפרטים  נא ללחוץ כאן