תנחומים - פטירתו של תלמיד שנה ב' יואל בר-און ז"ל.

שלחו לחבר

הפקולטה למשפטים – חברי הסגל האקדמי, הסגל המינהלי והסטודנטים משתתפים בצערה של משפחת בר-און על פטירתו של תלמיד שנה ב'  בפקולטה יואל ז"ל.

מן השמיים ינוחמו ולא יוסיפו לדאבה עוד