שלחו לחבר

תואר ראשון במשפטים ותואר שני בקרימינולוגיה

תוכנית משולבת תואר ראשון משפטים ותואר שני בקרימינולוגיה
התוכנית לתואר שני בקרימינולוגיה למשפטנים היא תוכנית חדשה וחדשנית, המאפשרת לתלמידי תואר ראשון
במשפטים לסיים, במקביל ללימודיהם בפקולטה למשפטים, תואר שני ללא תזה בתוכנית לקרימינולוגיה
עיונית.
מטרת התוכנית לקרימינולוגיה עיונית היא להעניק לסטודנטים ידע נרחב בקרימינולוגיה תוך הצגת עולמות
תוכן שונים ובהם: אלימות פוליטית, פיקוח חברתי, תגובה חברתית לסטייה, עבריינות צווארון לבן ועוד.
הקשר בין משפטים וקרימינולוגיה הוא טבעי ממש, לימודי המשפטים מתמקדים בחוק ובמשפט ולימודי
הקרימינולוגיה עוסקים בהסבר ההתנהגות הסוטה ובתגובה החברתית להתנהגות זו. תחומים אלה משלימים
זה את זה ומשום כך שילוב של לימודי הקרימינולוגיה והמשפטים הוא שילוב מדויק ומרחיב דעת.
שילוב התואר השני בקרימינולוגיה עיונית, יחל בשנה השנייה ללימודי התואר הראשון במשפטים, לפי התוכנית
הבאה:
שנה ב' בפקולטה למשפטים – שנת השלמות בקרימינולוגיה
קורסי חובה בהיקף 6 ש"ש:
תיאוריות בקרימינולוגיה 73-100-01
תורת הענישה א 73-112-01
תורת הענישה ב 73-113-01
סטייה חברתית 73-222-01
שנה ג' בפקולטה למשפטים – שנה א' בתכנית קרימינולוגיה עיונית
קורסי חובה ובחירה בהיקף 6 ש"ש
שנה ד' בפקולטה למשפטים – שנה ב' בתכנית קרימינולוגיה עיונית
קורסי חובה ובחירה בהיקף 8 ש"ש
לפני תחילת הלימודים לשנה ב', הסטודנטים יבצעו רישום פורמאלי לתכנית בבית הספר ללימודים
מתקדמים.
שנים ג'-ד' בפקולטה למשפטים
כחלק מלימודי התואר השני, הסטודנטים ילמדו בפקולטה למשפטים קורסים בהיקף 4 ש"ש. המחלקה
לקרימינולוגיה תכיר בהם לצורך השלמת התואר השני בקרימינולוגיה עיונית. רשימת הקורסים תגובש
ותאושר מראש בין שתי המחלקות.

הנחיות כלליות:
1.הקבלה למסלול זה מותנית בממוצע 82 ומעלה בציוני סוף שנה א'
2.המיונים למסלול זה יתקיימו באוגוסט, לאחר שיתקבלו כל ציוני שנה א'
3.מספר הסטודנטים שיתקבלו למסלול: בין 10 ל- 12 בכל שנה

תאריך עדכון אחרון : 23/07/2020