Law, Religion and state

English שלחו לחבר

תחום המחקר של משפט ודת הוא תחום פורח עם כתיבת מחקרית ענפה. אולם בתוך תחום זה לא קיים כתב עת המוקדש לאינטראקציה בין-לאומית ובין-תרבותית בין החוקרים בתחום. על כן הפקולטה למשפטים החליטה להשיק כתב עת חדש שמטרתו לספק פורום מחקרי בין-לאומי לבחינת האינטראקציה בין משפט, דת ומדינה.

בין השאר, כתב העת יתייחס לנושאים הבאים:
אספקטים משפטיים ופוליטיים של מסורות דתיות שונות
מחקר השוואתי בין מסורות דתיות שונות
בחינת יחסי הגומלין בין מסורות דתיות מערכות משפט, ומערכות פוליטיות מגוונות
חקירת מערכת היחסים בין דת, משפט ומדינה.

כתב העת מתוכנן לשלושה גיליונות בשנה, כאשר אחד הכרכים יהיה מבוסס על ניירות שיוצגו בכנס בינ"ל שנתי, השני יוקדש לספר עדכני בתחום והשלישי יכלול מאמרים שיוגשו למערכת על בסיס שוטף.

מאמרים מתקבלים על בסיס שוטף.

 

מערכת

עורך ראשי: פרופ' גדעון ספיר

סגן עורך: עמוס ישראל (איש הקשר: amos.israel@biu.ac.il )

עורכים נוספים: פרופ' צבי זוהר (בר אילן), ד"ר חיים שפירא (בר אילן), פרופ' רקס אהדר (אוניברסיטת אוטגו), פרופ' מיכאל הלפנד (אוניברסיטת פפרדיין).

מערכת סטודנטים 2020: אריאל נפתלי (ראש צוות); עזרא אייוס, שפרה כ"ץ, משה להמן, מרים קורן נומרק, נתן רוטשטיין ואשר שטוב.

 

 

הוראות לכותבות וכותבים:לחצו כאן

לגרסה המקוונת של כתב העת (בריל): לחצו כאן

מאמרים נגישים 2012-2014 (כרכים 1-3) זמינים גם בהיין און-ליין: לחצו כאן


כתב העת יוצא לאור על ידי בריל ובאדיבות תרומתם הנדיבה של רומי ואסתר תייגר מלונדון, אנגליה.

 

כנסי כתב העת

2010 – חינוך דתי במדינה דמוקרטית (בר אילן)

2011 – משפט דתי וענייני מדינה. (בר אילן)

2012 – התגלות ופרשנות: פרשנות משפטית וטקסטים דתיים (אוניברסיטת ניו יורק)

2015 – דת ושוויון (בר אילן)

2016 – שלטון החוק – היבטים דתיים (בר אילן)

2018 – קיצוניות דתית ואלימות

2019 – (מתוכנן יוני 2019): מקומות קדושים.