English שלחו לחבר

Law, Religion and state

Law, Religion and State

This Publication was made possible through the generous support of Mr. Romie Tager, QC, and his wife Esther - London, England

 

תחום המחקר של משפט ודת הוא תחום פורח עם כתיבת מחקרית ענפה. כתב עת זה, הנערך בפקולטה למשפטים, מתייחד בכך שהוא מספק פורום מחקרי בין-לאומי לאינטראקציה בין-לאומית ובין-תרבותית בין החוקרים בתחום המשפט, הדת והמדינה.

בין השאר, כתב העת מתייחס לנושאים הבאים:

אספקטים משפטיים ופוליטיים של מסורות דתיות שונות

מחקר השוואתי בין מסורות דתיות שונות

בחינת יחסי הגומלין בין מסורות דתיות, מערכות משפט ומערכות פוליטיות מגוונות

חקירת מערכת היחסים בין דת, משפט ומדינה.

עד לשנת 2021 יצאו שמונה כרכים, הבנויים משלושה גיליונות כל אחד, המבוססים על ניירות המוצגים לראשונה בכנס כתב העת השנתי, על ספרים עדכניים בתחום וכן על מאמרים המוגשים למערכת על בסיס שוטף.

קול קורא 2021-2022 call for papers

קול קורא call for papers 2020-2021

 

מערכת

עורך ראשי: פרופ' גדעון ספיר (בר-אילן)

סגן עורך: ד"ר עמוס ישראל (מכללת ספיר) (איש הקשר: amos.israel@biu.ac.il)

עורכים נוספים: פרופ' צבי זוהר (בר אילן), ד"ר חיים שפירא (בר אילן), פרופ' מיכאל הלפנד (אוניברסיטת פפרדיין).

מערכת סטודנטים 2021: אריאל נפתלי (רכז מערכת); צליל ז'נט בן הרוש, לאה ישראל, אסף כהן, תפארת פדר ואשר שטוב.

 

להוראות לכותבות וכותבים: לחצו כאן

לגרסה המקוונת של כתב העת (בריל): לחצו כאן

מאמרים נגישים 2017-2012 (כרכים 5-1) זמינים גם בהיין און-ליין: לחצו כאן

 

 

 

 

כתב העת יוצא לאור על ידי בריל ובאדיבות תרומתם הנדיבה של רומי ואסתר תייגר מלונדון, אנגליה.

כנסי כתב העת

2019 – מקומות קדושים (בר אילן)

2018 – קיצוניות דתית ואלימות (בר אילן)

2016 – שלטון החוק – היבטים דתיים (בר אילן)

2015 – דת ושוויון (בר אילן)

2012 – התגלות ופרשנות: פרשנות משפטית וטקסטים דתיים (אוניברסיטת ניו יורק)

2011 – משפט דתי וענייני מדינה. (בר אילן)

2010 – חינוך דתי במדינה דמוקרטית (בר אילן)