תכניות לימודים בפקולטה למשפטים

English שלחו לחבר

להרשמה

 

 תואר ראשון

תואר ראשון - תכניות משולבות

            תואר ראשון ושני במשפטים

            תואר ראשון במשפטים ותואר ראשון בכלכלה וחשבונאות

            תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים

            תואר ראשון במשפטים ותואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית

            תואר ראשון במשפטים ותואר שני במדעי המדינה

            תכנית עם המחלקה לפילוסופיה

תוכניות בינלאומיות

            תוכניות חילופי סטודנטים

            תוכנית PRATO

            SUMMER SCHOOL 

            התמחות קיץ בחו"ל

            תחרויות בינלאומיות (גישור, משפט מבוים ועוד)

 

 תואר שני

תואר שני ברגולציה ומדיניות סביבתית

 תואר שני מרוכז לעו"ד

תואר שני בלימודי משפט ללא משפטנים

             תואר שני לבוגרי כלכלה, מנהל עסקים וחשבונאות

             תואר שני לבוגרי מדעי החברה ומדעי הרוח

תואר שני לבוגרי מדעי המחשב והנדסה

 

תואר שני מחקרי

 

 

תואר שלישי - מסלול רגיל

תואר שלישי - מסלול השלמות

תואר שלישי - מסלול משולב

תואר שלישי - מסלול ישיר

תכנית לתואר שלישי ברגולציה ומדיניות ציבורית

תכנית לתואר שלישי בחקר המשפט העברי וההלכה  

תכנית לדוקטורנטים מצטיינים

מלגות 

תכנית ATLAS