תוכנית Prato- *התוכנית לא מתקיימת השנה בשל מגבלות הקורונה*

סמסטר בקמפוס הבינ"ל של אוניברסיטת Monash  בעיירה Prato שבאיטליה

אוניברסיטת Monash שבאוסטרליה מנהלת קמפוס בינלאומי בעיירה Prato שבאיטליה, אליו מגיעים מרצים וסטודנטים למשפטים מאוניברסיטאות מובילות בעולם לסמסטר אחד במהלך לימודיהם. (מישראל שותפות הפקולטות למשפטים בבר אילן, חיפה ותל-אביב). הלימודים בפראטו יתקיימו במהלך סמסטר ב'. הלימודים לסטודנטים מבר אילן הם ללא עלות כספית נוספת (שכר הלימוד שמשולם לאוניברסיטת בר-אילן מכסה גם את הלימודים הללו) למעט תשלום של 300 דולר אוסטרלי כדמי רישום. עלויות הטיסה, השהות, ביטוח רפואי וכו' מוטלות על הסטודנטים.

מי שזקוק לסיוע כלכלי מתבקש להוסיף טופס בקשה למלגה, את הטופס ניתן למצוא באתר הפקולטה בכתובת: http://law.biu.ac.il/node/745

ניתן ללמוד שם קורסים בהיקף של עד 9 ש"ס, אשר יוכרו כחלק מדרישות קורסי הבחירה המשפטיים  לקבלת התואר מאוניברסיטת בר אילן (בתנאי שהתקבל ציון עובר לפחות). הלימודים מתבצעים בשפה האנגלית. סטודנט שישתתף בתוכנית לא יחויב ללמוד קורס הנלמד בשפה האנגלית כחלק מחובות קורסי הבחירה המשפטיים של שנה ג', אלא יוכל להשלים את הנקודות על ידי קורסי בחירה משפטיים הנלמדים בשפה העברית.

מספר המשתתפים בתכנית בשנה זו מוגבל עד חמישה עשר סטודנטים.

 

פרטים נוספים ניתן למצוא באתר:

http://www.law.monash.edu.au/current-students/study-opportunities/overseas-study/

 

תנאי סף:

ממוצע 82 ומעלה

ידע מוכח בשפה האנגלית ובמידת הצורך יכול להיות שיערך ראיון בשפה האנגלית.