עו"ד נורית צימרמן - תשע"ג

עו"ד

קורות חיים

נורית צימרמן היא בוגרת של האוניברסיטה העברית (תואר ראשון במשפטים ובמדעי הרוח) ואוניברסיטת ניו יורק (תואר שני, תואר שלישי – ממתין לאישור סופי).

לפני שהחלה את לימודיה באוניברסיטת ניו יורק התמחתה אצל כבוד השופטת איילה פרוקצ'יה בבית המשפט העליון וכן שימשה כעוזרת משפטית, עבדה באגודה לזכויות האזרח והנחתה את הקליניקה "משפט רחוב" באוניברסיטת תל אביב.

תחומי המחקר שלה הם:

התיאוריה של ההליך המשפטי, התיאוריה של עריכת דין, בתי משפט ומשפט וחברה.

תחומי מחקר

המחקר יתמקד בבחינתם של ייצוגים שונים של סיפורים של נאשמים ושל קורבנות עבירה בהליך הפלילי בישראל.

ההליך הפלילי מציע מספר דרכים מרכזיות בהן מובאים סיפוריהם של המשתתפים בו: סיפורים שהם עצמם מספרים בעדויות במשטרה ובבית המשפט, וסיפורים המסופרים עליהם בתסקירי מבחן או בפסקי דין.

המחקר יערוך השוואה בין אופני הייצוג השונים הללו, מתוך מטרה לעקוב אחר הדרכים בהן הסיפורים משתנים לאורך ההליך, וכן כדי לזהות את האופן שבו דרכי ייצוג מסויימות פועלות.

באמצעות התבוננות מקרוב בפעולתו של ההליך הפלילי המחקר מבקש להציע נקודת מבט שמעבר לשיח הזכויות ובסיס אמפירי למחשבה על עיצובם של הליכים משפטיים.