ד"ר לוי יצחק קופר - תשע"ג

ד"ר
Levi_Cooper_-_headshot.jpg
דוא"ל: 

קורות חיים

  

חוקר הלכה בעת החדשה המאוחרת, במיוחד בקרב נאמני החסידות. 

עבודת הדוקטורט שלו "האדמו"ר ר' חיים אלעזר שפירא ממונקאטש:  הפוסק החסידי - דמות ושיטה " נכתבה בפקולטה למשפטים,  באוניברסיטת בר-אילן בהנחיית ד"ר יצחק ברנד. 

 מרצה במשפט עברי ובחסידות במכון פרדס לחינוך יהודי, ירושלים.  כעת עוסק בבחינת יחסי הגומלין בין סיפורים חסידיים ומנהגי החסידים מחד, לבין ההלכה מאידך.  

תחומי מחקר

חסידות והלכה 

החסידות ביכרה את הקהילה ואת העומד בראשה,  את החוויה הדתית ואת המיסטיקה.  כתנועה שרוח חדשה ריחפה על פניה, החסידות לא תמיד שמרה אמונים למערכת הנורמטיבית של ההלכה.

מחקר זה עוקב אחר היחסים השונים והמשתנים בין ההלכה לבין החסידות בדמות סיפוריה מנהגיה ומנהיגיה.  

פרקי המחקר בוחנים סיפורי חסידים הנוגעים להלכה,  מנהגי הצדיקים והחסידים שאינם עולים בקנה אחד עם ההלכה,  סמכות האדמו"ר לשנות את הנורמות של הקהילה,  ועוד.