סמינר מחלקתי עם Prof. Jonathan Klick, University of Pennsylvania Law School

שלחו לחבר
מועד
11/12/2012 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2012-12-11 14:00:00 2012-12-11 15:30:00 סמינר מחלקתי עם Prof. Jonathan Klick, University of Pennsylvania Law School הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) בחדר סגל, קומה ב' הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) בחדר סגל, קומה ב'