סמינר מחלקתי עם Prof. Jonathan Klick, University of Pennsylvania Law School

11/12/2012 - 14:00 - 15:30

הסמינר מתקיים בבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) בחדר סגל, קומה ב'