קבוצת מחקר במשפט עברי

19/11/2012 - 16:00 - 18:00
חדר 300