קבוצת מחקר במשפט עברי

שלחו לחבר
19/11/2012 - 18:00 - 16:00
חדר 300