ד"ר יוסי שרעבי-תשע"ד

ד"ר

קורות חיים

בוגר תואר ראשוןLL.B  (בהצטיינות), הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן (תשס"ד).

תואר שלישי (מסלול ישיר), הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן (תשע"ג).

נושא עבודת הדוקטור: 'שלום בית' - התערבות ביישוב משברי נישואין ובמניעתם בהלכה ובמשפט.

מוסמך לדיינות מטעם הרבנות הראשית לישראל (תשס"ב).

דיין בבית הדין לממונות שע"י המועצה הדתית בקדומים (תשס"ב-תשע"ד).

עמית מחקר במרכז ישמ"ע (יישומי משפט עברי), המכללה האקדמית נתניה (תשס"ה-תשע"ב)

חוקר צעיר בתוכנית זכויות אדם וההלכה, המכון הישראלי לדמוקרטיה (תשע"ב-תשע"ג)

תחומי מחקר

תחומי מחקר והוראה

משפט עברי, דיני משפחה, זכויות אדם וההלכה.

עבודת המחקר תעסוק בבחינת היתכנותם של שינויים נורמטיביים מסוימים בדיני הגירושין בישראל, נוכח אופייה היהודי והדמוקרטי של מדינת ישראל.

נוכח ניתוח הכשלים המסכלים את מיצוי הסיכויים ליישוב משברי נישואין באמצעות התערבות משפטית, בעיקר במסגרת תביעות שלום הבית בבתי הדין הרבניים, אך גם בהליכים המתקיימים בבתי המשפט לענייני משפחה, ייבחנו שלושה מודלים תיאורטיים לשינוי המצב המשפטי הקיים, לאור עקרונות השיטה המשפטית בישראל ובהתחשב במבנה המיוחד של מערכת השיפוט בדיני המשפחה: האחד, ביטול מוסד התביעה לשלום בית בבתי הדין הרבניים. השני, הענקת סמכות מקבילה בנושא תביעות שלום הבית לבתי הדין הרבניים ולבתי המשפט לענייני משפחה. והשלישי, הגדרה מחדש של עקרונות הפעולה של יחידות הסיוע בבתי המשפט למשפחה ובבתי הדין הרבניים.