התכנית לטיפוח המצויינות, מפגש עם פרופ' שחר ליפשיץ, דיקן הפקולטה

05/11/2013 - 11:00 - 13:00

מרכזים: ד"ר הדר דנציג-רוזנברג, ד"ר עדי אייל

הבניין למשפט מקרקעין ע"ש ג'אן ומוריס בנין (306) קומה ב'