הרצאת אורחת הקורס "נשים כנפגעות עבירה" של ד"ר הדר דנציג-רוזנברג, ד"ר מירב שמואלי, מתאמת המאבק בסחר בבני-אדם במשרד המשפטים.

שלחו לחבר
12/05/2014 - 12:30 - 11:00

ד"ר מירב שמואלי, מתאמת המאבק בסחר בבני-אדם במשרד המשפטים.

נושא ההרצאה: תופעת הסחר בנשים, וסיקור המצב בישראל בתחום זה.

בנין 305, כתה 06