הוראות כניסה למאגרי המידע של הספרייה

על אופן ההזדהות במערכת Single Sign On   ניתן לראות במצגות הבאות:

לסגל אקדמי

לסטודנטים