פרופ' לרנר שלום (אמריטוס)

פרופ'
פרופ' לרנר שלום (אמריטוס)
טלפון: 
משרד : 
שעות קבלה: 

תחומי מחקר

תחומי עניין במחקר: 

קניין, ומשפט מסחרי (שטרות ואמצעי תשלום, בטוחות, בנקאות, המחאת חיובים, עסקאות מימון, ועוד).

פירסומים

עברית

ספר -מחבר

 1. קיזוז חיובים (2009).

 2. המחאת חיובים (2002).
 1. דיני שטרות (מהדורה ראשונה, 1999); (מהדורה שניה, 2007).
 1. שעבוד נכסי חברה (1996).
 1. שכירות נכסים (1990).

ספר (עורך)

 1. ספר ויסמן -מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן (שלום לרנר ודפנה לוינסון-זמיר עורכים, 2002).

פרקים בספר

 

 1. "טענת הגנה, קיזוז דיוני, תביעה שכנגד וקיזוז מהותי" ספר מנשה שאוה- מחקרים במשפט לזכרו 163 (דניאל פרידמן ואהרון ברק עורכים, תשס"ו).
 1. "עשור להלכת קולומבו: הלכה, מציאות והרהורי 'חזרה בתשובה' " ספר ויסמן -מחקרי משפט לכבודו של יהושע ויסמן 407 (שלום לרנר ודפנה לוינסון-זמיר עורכים, 2002).
 1. "משפט מסחרי ומשפט אזרחי: אנטומיה של סיווג" ספר זכרון לגד טדסקי - מסות במשפט אזרחי503 (יצחק אנגלרד עורך, 1995).

 

 1. "המחאת חיובים" דיני חיובים - חלק כללי 22 (דניאל פרידמן עורך, 1994).

 

מאמרים בכתבי עת

 

 1. ביקורת ספרים: "יהושע ויסמן דיני קניין - חלק כללי" מחקרי משפט יב 237 (1996).
 1. "המחאת זכות במקרקעין: בין חיוב לקניין" עיוני משפט 433 (1993).
 1. "קיזוז חיובים מותנים בפשיטת רגל" משפטים כב 219 (1993).
 1. "עיקול על שטר" מחקרי משפט ט 219 (1992).
 1. "סחורות ומסמכים סחירים - פרקי מבוא" מחקרי משפט ו 38 (1988).
 1. "שינויים שהחייב והממחה רשאים לעשות בחוזה לאחר ההמחאה" מחקרי משפט ו 59 (1988).
 1. "שטר בטחון וזיכוי חשבון בנק כמתן ערך בשטרות" משפטים יז 71 (1987).
 1. "הפיחות במעמדה של הבעלות באספקלריה של מועד העברת הבעלות במכר מיטלטלין" מחקרי משפט ה 77 (1987).
 1. "קיזוז כנגד נמחה" משפטים טו 81 (1985).
 1. "הסכם האוסר המחאת זכות" מחקרי משפט ג 156 (1984).
 1. "מהותו של המכר המותנה" משפטים יג 305 (1983).
 1. "על האבחנה בין המחאה גמורה להמחאה בדרך של שעבוד" משפטים יב 281 (1982).
 1. "המחאת חוב המובטח במשכון במשפט העברי" מחקרי משפט י 197 (1980).
 1. "פדיון משכון לאחר מועד הפירעון (סעיף חילוט במשכון)" שנתון המשפט העברי ה 155 (1978).

 

שפות זרות

 

ספר - עורך

 1. Developments in International Commercial and Consumer Law (Hart publishing, 1998) Oxford, Shalom Lerner & Jacob Ziegel eds).

פרקים בספר

 

 1. Assignment of Receivables in the World of Modern Finance, in Israeli Reports to the 15th International Congress of Comparative Law 213 (Hebrew University, 1999).

 

 1. The Registration of Company Charges Against Real Property Under Israeli Law, in New Developments in International Commercial and Consumer Law 205 (Hart publishing, Oxford, 1998).
 1. Commercial Law, in Introduction to Israeli Law 175 (Kluwer, 1995).

 

מאמרים בכתב עת

1. “Equity of Redemption in Jewish Law”, 5 Shenaton Hamishpat Haivri (Institute of Research in Jewish Law) Hebrew University, Jerusalem, (1978) 155.

2. “Assignment of Debts and Pledges in Jewish Law”,1 Bar Ilan Studies In Law (1980) 197.

3. “On the Distinction Between an Absolute Assignment and an Assignment as Collateral”, 12 Mishpatim (Hebrew University Law Review) (1982) 281.

4. “The Essence of Conditional Sale”, 13Mishpatim (Hebrew University Law Review) (1983) 305

5. “Restrictions on Assignment of Debts”, 3 Bar Ilan Studies In Law, (1984) 156.

6. “Set-Off against Assignee”, 15 Mishpatim (Hebrew University Law Review)(1985) 81.

7. “Transfer of Title in the Sale of Goods, 5 Bar Ilan Studies In Law (1986) 77.

8. “Modification of Contract without Assignees’ Consent”, 6 Bar IlanStudies In Law (1988) 59

9. “Bank Credit as Value in Negotiable Instruments”, 17 Mishpatim (Hebrew University Law Review) (1987) 71.

10. “Negotiability and Negotiable Instruments: A Critical Analysis”, 6 Bar Ilan Studies In Law (1988) 38

11. “Execution and Garnishment in Bills and Notes”, 9 Bar Ilan Studies In Law  (1991)  219.

12. “Set-Off in Bankruptcy”, 22 Mishpatim (Hebrew University Law Review) (1992) 219 .

13. “Assignment of Rights in Real Property”, 17 Tel Aviv University Law Review (1992) 433.

Chapters in Books

1. “Assignment of Debts” ,inThe Law of Obligations- General Part ( D. Friedmann, editor,1994, 131 pp.)

2. "CommercialLaw and Civil Law: An Anatomy of Classification", in Essays in Memory of   Professor Guido Tedeschi (1995) pp. 503 - 534

Books Review:

1. The Law of Property - General Part by Prof. Joshua Weisman, 12 Bar Ilan Studies In Law (1995) 237

קורות חיים

השכלה

 

1981-1976 S.J.D הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית מסלול ישיר לדוקטורט.

1975-1972 LL.B. הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן (Magna Cum Lauda).

 

השתלמויות, הוראה וביקורים אקדמיים במוסדות אקדמיים בחו"ל

2000 פרופסור אורח, אוניברסיטת יורק, טורונטו, קנדה.

1981 פרופסור אורח, אוניברסיטת ברנדייס, ארצות הברית.

1981 מומחה אורח, אוניברסיטת הארוורד, ארצות הברית.

 

ניסיון מקצועי אחר

1994-1990 דיקן, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

1993 ואילך בית הספר למשפטים, המכללה למינהל בראשון לציון.

1975 התמחות אצל שופט (לאחר מכן -נשיא) בית המשפט העליון המנוח יצחק כהן ז"ל.

תחומי הוראה

קניין, ומשפט מסחרי (שטרות ואמצעי תשלום, בטוחות, בנקאות, המחאת חיובים, עסקאות מימון, ועוד).

 

חברות במוסדות מחקר וארגונים שונים

1994 ואילך חבר ארגון בינלאומי של פרופסורים למשפט מסחרי - Academy of International Commercial.

 

חברות במערכת כתבי עת

1990-1989 עורך כתב העת "מחקרי משפט".

חבר מערכת כתב העת הקנדי BFLR (Banking and Finance Law Review).

 

אירגון כנסים סמינרים וימי עיון מדעיים

2006 כנס מקיף לבחינת השפעתו של הנשיא אהרן ברק על המשפט הישראלי (בהכנה).

השתתפות בכנסים, סמינרים וימי עיון מדעיים

2008 כנס בינלאומי במברג, גרמניה. הרצאה בנושא Factor against Floating Charge.

2006 כנס בינלאומי באוסטין, טקסס. נושא ההרצאה Securitization In Israel.

2006 הכנס לציון פרישתו של אהרן ברק מנשיאות בית המשפט העליון. הרצאה בנושא: "אדמות ארץ ישראל- טריטוריה, מולדת ולאום".

2005 הכנס השנתי של לשכת עורכי הדין. נושא ההרצאה: "זכויות לא רשומות במצב של חדלות פירעון".

2005 כנס לכבוד פרישתו של השופט טירקל מבית המשפט העליון. הרצאה בנושא "קניין: שרירות ותום לב".

2005 הרצאה על "דיני שכירות בקודיפיקציה", במסגרת כנס על הקודיפיקציה במרכז הבינתחומי בהרצליה.

2004 כנס בינלאומי במשפט מסחרי בריגה, לטביה. נושא ההרצאה: "קיזוז בחדלות פירעון במשפט הישראלי".

2002 המבורג גרמניה. כנס בינלאומי במשפט מסחרי. נושא ההרצאה "מישכון זכויות חוזיות ושטרות".

חברות או מעורבות אחרת בועדות אקדמיות ארציות/עולמיות וועדות פרס

2004-2005 חבר וועדה מטעם המל"ג לבחינת מתן תואר שני במשפטים למי שאינם בעלי תואר ראשון במשפטים.

1995 חבר וועדה מטעם המל"ג לבחינת מתן התר למרכז הבינתחומי להענקת LL.B.

 

הנחיית תלמידי מחקר

הנחיית תלמידי מחקר רבים לתואר שני ולתואר שלישי.

 

שיפוט עבודות אקדמיות/ מאמרים/ ספרים

שיפוט מאמרים לכתבי-עת משפטיים רבים בארץ.

שיפוט מאמרים לכתבי עת בחו"ל.

 

תפקידים ציבוריים

1990-1987 חבר הוועדה מטעם משרד המשפטים לקודיפיקציה של המשפט האזרחי.

1989-1986 יו"ר וועדה מטעם משרד המשפטים לתיקון חוק המשכון.

קורסים

99-208-02 Property Law

99-383-01 Payment Systems

99-406-01 Property Law

99-427-01/02 Secured Transactions