ד"ר אסף אקשטיין - תשע"ה-ו

ד"ר

קורות חיים

אסף הינו עמית מחקר בתר-דוקטורנט בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת בר-אילן ובבית הספר למנהל עסקים של אוניברסיטת בר-אילן. אסף השלים את עבודת הדוקטורט בפקולטה למשפטים של אוניברסיטת תל אביב תחת הנחייתו של פרופ' שרון חנס. אסף שימש כמורה מן החוץ באוניברסיטת תל אביב שם לימד את הקורס "היבטים פליליים בניירות ערך" ומשמש כמורה מן החוץ באוניברסיטת בר-אילן ומלמד את הקורס "רגולציה של שוק ההון". במהלך סמסטר אביב 2013 הוא שהה באוניברסיטת הרווארד כעמית מחקר בתכנית לממשל תאגידי ובמהלך קיץ 2015 שהה באוניברסיטת קולומביה כעמית מחקר. במהלך שנת 2015 שימש כיועץ משפטי לוועדה הבלתי-תלויה שמינה בנק לאומי לבחינת פרשת העלמות מס על-ידי לקוחות אמריקאים. פרסומיו כוללים: “Great Expectations: The Peril of Expectations Gap in Proxy Advisory Firm Regulation”, 40 Delaware Journal of Corporate Law (forthcoming 2015) (צוטט ב- Wall Street Journal); "Regulatory Inertia and Interest Groups: How the Structure of the Rulemaking Process Affects the Substance of Regulation", Michigan Business & Entrepreneurial Law Review (2015) ; "אינרציה רגולטורית וקבוצות אינטרס: ראיות אמפיריות מתחום הרגולציה של שוק ההון" (צפוי להתפרסם בכתב העת מחקרי משפט, 2015); "מי מפקח על המפקחת? ואת מי היא משתפת? רשות ניירות ערך הישראלית במבט השוואתי" (צפוי להתפרסם בכתב העת משפט ועסקים, 2015); "עירוב מטרות בעבֵרת המניפולציה בניירות-ערך" משפט ועסקים טז 277 (2013) (צוטט על-ידי בית המשפט העליון ועל-ידי בית המשפט המחוזי בתל-אביב, המחלקה הכלכלית); "מהותיות בקשר לחובת דיווח מיידי - בחינה מחודשת והצעה לשינוי חקיקה" (בשיתוף עם פרופ' אסף חמדני).

תחומי מחקר

ממשל תאגידי, דיני ניירות ערך, כלכלה פוליטית וכלכלה התנהגותית.