ד"ר מיטל סגל-רייך - תשע"ה

ד"ר
דוא"ל: 
משרד : 

קורות חיים

מיטל סגל-רייך היא ד"ר למשפטים, בוגרת האוניברסיטה העברית, סיימה תואר שני באוניברסיטת חיפה בהצטיינות יתרה וכמצטיינת דיקן, ותואר שלישי באוניברסיטת חיפה, במסגרתו ערכה את מחקרה בנושא "כללי אחריות ואתיקה מקצועית בייצוג משפטי של לקוחות זקנים: ההכרח במסגרת מאחדת".

עבודת הדוקטורט זכתה בפרס עבודת המחקר המצטיינת לשנת 2014 של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה.

 

חברה ב"פורום מרצים לאתיקה" של המרכז לאתיקה ולאחריות מקצועית ע"ש דוד ווינר; חברה בקבוצת המחקר לשיפור איכות החיים בזיקנה של "מינרבה" – האוניברסיטה העברית, י-ם ; חברה ב"פורום חסויים ואפוטרופסות" בשיתוף ארגונים חברתיים וקליניקות משפטיות.

 

עובדת כעורכת דין במשרד המשפטים – באגף לסיוע משפטי, והנחתה בקליניקה לזכויות אדם בחברה של אוניברסיטת חיפה בתחום החסויים והאפוטרופסות.

 

תחומי מחקר: אתיקה ואחריות מקצועית, משפט וזיקנה, מוגבלות, כשרות משפטית, חסויים ואפוטרופסות.

תחומי מחקר

המחקר מתמקד בבחינת האפוטרופסות על האנשים הזקנים בישראל כפי שזו משתקפת בהחלטות בתי המשפט הדנים בנושא.

 

מינוי אפוטרופוס על אדם הינו הליך משפטי מרחיק לכת. המשמעות המעשית היא שהאדם חדל להיות ישות משפטית אוטונומית: האדם חדל להיות מוסמך להחליט החלטות בעלות נפקות משפטית בכוחות עצמו ולבצע פעולות משפטיות באופן עצמאי. המדובר בפגיעה מהותית בעצמאות האדם הזקן ובזכויותיו, ובהתערבות רחבה ביותר של החברה בכל הנוגע לאופן ניהול ענייניו.

המחקר נועד בכדי לייצר גוף ידע ולהעשיר את בסיס הנתונים, וכן להעמיד בסיס תיאורטי והצעות למודלים חלופיים. זאת, מתוך חקר אמפירי של זירת האפוטרופסות בכל הקשור לאנשים זקנים בישראל והצגת תמונת מצב של האדם הזקן, שיש ירידה ביכולותיו, כביכול, ואשר נקלע לזירה המשפטית להליך לבירור "כשרותו". בנוסף, יש במחקר כדי ללמד עוד אודות תפקידו של עורך הדין בייצוג, חובותיו האתיות וכן ביחס למקומו של המשפט בעיצוב מעמדם של אנשים זקנים בחברה.