מפגש בסדרת מפגשי " דמוקרטיה על נס" עם האלוף (במיל) יעקב עמידרור

03/05/2015 - 17:30 - 19:00