ערב עיון לרגל פרסום ספרו של ד"ר גרשון גונטובניק,

שלחו לחבר
07/06/2015 - 20:00 - 17:45

"הנעים השכנים בעיניך?", הפליה בדיור בישראל

מרכז: פרופ' אריאל בנדור

בנין הפקולטה למשפטים

תכנית: