פרופ' קידר ניר

פרופ'
פרופ' קידר ניר
טלפון: 
דוא"ל: 
משרד : 
שעות קבלה: 

תחומי מחקר

תחומי עניין במחקר: 

היסטוריה של המשפט המודרני, היסטוריה של המשפט הישראלי, היסטוריה ישראלית, משפט השוואתי ותורות המדינה והמשפט.

פירסומים

1. ניר קידר, משפט כחול-לבן: זהות ומשפט בישראל, מאה שנים של פולמוס, הוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון, הוצאת האוניברסיטה הפתוחה בישראל, והוצאת המכון למשפט והיסטוריה, אוניברסיטת תל אביב, 2017. • הספר זכה ב-Honorable Mention לשנת 2017 מטעם האגודה הבינ"ל לחקר ישראל (AIS). גירסה אנגלית של הספר עתידה להתפרסם בשנת 2019 בהוצאת Brill.

2. ניר קידר, בן-גוריון והחוקה: על חוקתיות, דמוקרטיה ומשפט במדיניותו של דוד בן-גוריון, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן והוצאת דביר 2015.

3. אבי בראלי וניר קידר, ממלכתיות ישראלית, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה 2011.

4. ניר קידר, ממלכתיות: התפיסה האזרחית של דוד בן-גוריון, הוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויד בן-צבי, 2009. • הספר זכה בפרס שפירא לספר הטוב ביותר על ישראל לשנת 2009 מטעם האגודה הבינ"ל לחקר ישראל (AIS).

5. Nir Kedar, “A Scholar, Teacher, Judge, and Jurist in a Mixed Jurisdiction: The Case of Aharon Barak,” 62 Loyola Law Review (2016), pp. 659-689.

6. Nir Kedar, “I’m in the East but my Law is from the West: The East-West Dilemma in Israeli Mixed Legal System,” in Vernon Palmer (ed.), Mixed Legal Systems, East and West, Farnham: Ashgate 2015, pp. 141-150.

7. Nir Kedar, “The Roots of Ben-Gurion’s Opposition to a Written Constitution,” Journal of Modern Jewish Studies 12 (2013) pp 1-16 (first article of the year).

8. Nir Kedar, “Democracy and Judicial Autonomy in Israel’s Early Years,” 15.1 Israel Studies (2010), pp. 25-46.

9. Nir Kedar, “A Civilian Commander in Chief: Ben-Gurion’s Mamlakhtiyut, the Army and the Law,” 14:2 Israel Affairs (2008), 202-217.

10. Nir Kedar, “Law, Culture and Civil Codification in a Mixed Legal System,” 17 Canadian Journal of Law and Society (2007) 177.

 

א. ספרים (כתיבה)

 1. ניר קידר, ישראליותו של המשפט הישראלי: המאבק לביסוסו של משפט ישראלי מקורי ועצמאי, התקבל לפרסום בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה, הוצאת אוניברסיטת תל אביב והוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות באוניברסיטת בן-גוריון.
 2. ניר קידר, בן-גוריון והחוקה: על חוקתיות, דמוקרטיה ומשפט במדיניותו של דוד בן-גוריון, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן והוצאת דביר 2015.
 3. אבי בראלי וניר קידר, ממלכתיות ישראלית, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה 2011.
 4. ניר קידר, ממלכתיות: התפיסה האזרחית של דוד בן-גוריון, הוצאת מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויד בן-צבי, 2009.
  • הספר זכה בפרס שפירא לספר הטוב ביותר על ישראל לשנת 2009 מטעם האגודה הבינ"ל לחקר ישראל (AIS).

 

ב. ספרים (כתיבה ועריכה)

 1.     ידידיה שטרן, בנימין בראון, קלמן נוימן, גדעון כ"ץ וניר קידר, כשיהדות פוגשת מדינה, תל אביב: ידיעות אחרונות והמכון הישראלי לדמוקרטיה 2015.

 

ג. מאמרים בעברית בכתבי עת ובספרים שפיטים                                                             

 1. גדעון כץ וניר קידר, "יהדותה של ישראל בעיני אנשי רוח חילונים", בתוך: ידידיה שטרן, בנימין בראון, קלמן נוימן, גדעון כ"ץ וניר קידר, כשיהדות פוגשת מדינה, תל אביב: ידיעות אחרונות והמכון הישראלי לדמוקרטיה 2015, עמ' 506-423.
 2. ניר קידר, 'מעמדן המשפטי-החוקתי של המפלגות הפוליטיות עם הקמת המדינה', בתוך: פוליטיקה במלחמה: קובץ מחקרים על החברה האזרחית במלחמת העצמאות, מרדכי בר-און ומאיר חזן עורכים, ירושלים: יד בן-צבי 2014, עמ' 53-39.
 3. ניר קידר, 'המשפט ומקומו המרכזי בהיסטוריה הישראלית: על ההיסטוריוגרפיה של המשפט הישראלי ותרומתה לחקר ישראל, קתדרה 150 (טבת תשע"ד), עמ' 180-155.
 4. ניר קידר, 'הדמוקרטיה הישראלית, שלטון החוק ועקרון אי-תלות השופטים בשנות המדינה הראשונות', בתוך: בדרך הדמוקרטית: על המקורות ההיסטוריים של הדמוקרטיה הישראלית, עורכים אלון גל (גולדברג), גרשון בקון, משה ליסק ופנינה מורג-טלמון, שדה בוקר: מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות 2012, עמ' 560-528.
 5. גדעון כץ וניר קידר, "היהדות בעיני אינטלקטואלים ישראלים חילונים", תרבות דמוקרטית 14 (2011), עמ' 152-93. (באנגלית ובעברית).
 6. ניר קידר, "המאבק לשינוי שיטת הבחירות בישראל בעשור הראשון למדינה: סיפור על דמוקרטיה, תרבות אזרחית ומשפט, עיוני משפט לג(3) (2011), עמ' 591-555.
 7. ניר קידר, "שונאים סיפור אהבה': המדינה הריבונית ושלטון החוק", בתוך אילן רחום (עורך), בחזרה לפוליטיקה: המדינה המודרנית, לאומיות וריבונות, ירושלים: מרכז זלמן שז"ר, 2009 עמ' 328-305.
 8. ניר קידר, "למה לנו קודקס אזרחי? על השורשים התרבותיים של הקודיפיקציה האזרחית בישראל" משפט ועסקים ז (2007) 201-169.
 9. ניר קידר, "מבט חדש על הקמת מערכת המשפט ", ישראל 11 (2007),30-1.
 10. ניר קידר, " על הפורמליזם המחנך של בית-המשפט העליון המוקדם: עיון מחודש בפסקי הדין בפרשות בז'רנו ושייב", מחקרי משפט כב (תשס"ו) 423-385.
 11. ניר קידר, "הממלכתיות הרפובליקנית של שופטי בג"צ ושל בן-גוריון", עיונים בתקומת ישראל 14 (תשס"ד) 131-151.
 12. ניר קידר, "'צריכה להיות הרגשה של עם': שוויון ושותפות בתפישתו של בן-גוריון בשנות החמישים והשישים", בתוך חברה וכלכלה בישראל: מבט היסטורי ועכשווי (אבי בראלי, דני גוטווין וטוביה פרילינג עורכים, שדה-בוקר: הוצאת מכון בן-גוריון לחקר הציונות ומדינת ישראל, וירושלים: הוצאת יד בן-צבי 2005) 771-747.  [מדובר בכרך מיוחד של כתב העת "עיונים בתקומת ישראל" שיצא כספר].
 13. ניר קידר, "בן-גוריון והמאבק למינוי שופט ממוצא ספרדי לבית-המשפט העליון, מחקרי משפט יט (תשס"ג), 540-515.
 14. ניר קידר, "המהפכה הפרשנית: עלייתה של שיטת הפרשנות התכליתית בישראל", עיוני משפט כו (תשס"ג) 772-737.

ג. מאמרים באנגלית בכתבי עת ובספרים שפיטים

 1. Nir Kedar, “A Scholar, Teacher, Judge, and Jurist in a Mixed Jurisdiction: The Case of Aharon Barak,” accepted for publication in Loyola Law Review 2016.
 2. Nir Kedar, “I’m in the East but my Law is from the West: The East-West Dilemma in Israeli Mixed Legal System,” in Vernon Palmer (ed.), Mixed Legal Systems, East and West, Farnham: Ashgate 2015, pp. 141-150.
 3. Nir Kedar, “Ben-Gurion and the Place of Judaism in Israel” Journal of Israeli History 32:2 (2013) pp. 157-174.
 4. Nir Kedar, “‘We Need the Messiah so that He May Not Come’ On David Ben-Gurion’s Use of Messianic Language” Israel Affairs 19 (2013), pp. 393-409.
 5. Nir Kedar, ‘The Roots of Ben-Gurion’s Opposition to a Written Constitution,’ Journal of Modern Jewish Studies 12 (2013) pp 1-16 (first article of the year).
 6. Nir Kedar, “Democracy and Judicial Autonomy in Israel’s Early Years,” 15.1 Israel Studies (2010), pp. 25-46.
 7. Nir Kedar, “A Civilian Commander in Chief: Ben-Gurion’s Mamlakhtiyut, the Army and the Law14:2 Israel Affairs (2008), 202-217.
 8. Nir Kedar, “Law, Culture and Civil Codification in a Mixed Legal System” 17 Canadian Journal of Law and Society (2007) 177.
 9. Nir Kedar, “Jewish Republicanism,” 26:2 Journal of Israeli History (2007) 179-199.
 10. Nir Kedar, “Israeli Law as a Lieu de mémoire (et d’oubli): Remembering and Forgetting Jewish Law in Modern Israel” in Oliver Drupbacher et al. (eds.), Erinnern und Vergessen / Remember and Forget, Munich: Meidenbauer Verlag, 2007, p.196-229.
 11. Nir Kedar, “The Political Origins of the Modern Legal Paradoxes” in Oren Perez & Gunther Teubner (eds.) Paradoxes and Inconsistencies in Law (London: Hart, 2005), 101-119.
 12. Nir Kedar, “Ben-Gurion’s Mamlakhtiyut: Etymological and Theoretical Roots”, Israel Studies 7 (2002) 117-133.

ד. ביקורות ספרים

 1. Éduard de Laboulaye, De la méthode historique en jurisprudence et de son avenir / Jean-Luis Halpérin, De la méthode historique en sciences juridiques et de son avenir (Dalloz 2013) in Comparative Legal History 2.2 (2014), pp. 359-362.
 2. Menahem Mautner, Law and the Culture of Israel, Journal of Israeli History 32:2 (2013) pp. 286-290.
 3. ניר קידר, משפט, "חברה ותרבות בתקופת המנדט" (ביקורת על הספרAssaf Likhovski, Law and Identity in Mandatory Palestine,), קתדרה 129 (תשרי תשס"ט).
 4. Colin Schindler, The Triumph of Military Zionism: Nationalism and the Origins of the Israeli Right, Shofar - An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 26:4 (2008), pp. 163-165.
 5. Lauren Benton, Law and Colonial Cultures: Legal Regimes in World History, 1400-1900, in Canadian Journal of Law and Society 18 (2003) 163-166.
 6. Joseph Raz, Value, Respect and Attachment, in Canadian Journal of
  Law and Society 17 (2002), p. 170-173.

ה. פרסומים אחרים

 1. ניר קידר, "ההיסטוריה של המשפט הישראלי המודרני," עתיד להתפרסם באנציקלופדיה העברית (מהדורה שניה, מעודכנת ומקוונת, אסא כשר עורך), 2016.
 2. ניר קידר, "בן גוריון ואנשי הרוח," עתיד להתפרסם בתוך: שירים ומסות על דוד בן-גוריון (אילנה שחף, עורכת), הוצאת הקיבוץ המאוחד 2016.
 3. Nir Kedar, “On the Dangers of Enshrining National Character in the Law,” Marginalia, The Los Angeles Review of Books, March 6 2015 (http://marginalia.lareviewofbooks.org/dangers-enshrining-national-charac... );
 4. ניר קידר, האם נכון לעגן את הזהות הישראלית במשפט? ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה 2015;
 5. Nir Kedar, “Staatsräson,” in Enzyklopaedie juedischer Geschichte und Kultur, vol. 5, Stuttgart: J.B. Metzler 2014, pp. 571-576;
 6. ניר קידר, "ממעמד לעם ובחזרה: על הבריחה מאחריות ממלכתית", ארץ אחרת 27 (יוני 2005);
 7. מוסיקה ומסורת: רב שיח בהשתתפות המוסיקאים צבי אבני, בן-ציון אורגד, איליה חפץ, זכריה פלווין, יוסי פלס והחוקרים ניר קידר וגדעון כ"ץ. עיונים בתקומת ישראל 14 (2004) 15;
 8. ניר קידר, "להשקיע בנגב ובגליל דווקא עכשיו", חברה 10 (נובמבר 2003);
 9. ניר קידר, "זכות יסוד במדינה דמוקרטית", הארץ (8 במאי 2003) ב2.

 

 

קורות חיים

ניר קידר הוא פרופסור למשפטים והיסטוריה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר-אילן. לפני כן הוא היה ראש בית הספר למשפטים במכללה האקדמית ספיר. הוא בעל תואר ראשון במשפטים ובהיסטוריה כללית מטעם אוניברסיטת תל-אביב ובעל תואר דוקטור למשפטים ולהיסטוריה של המשפט מטעם אוניברסיטת Harvard. הוא התמחה אצל נשיא בית המשפט העליון, הפרופ' אהרן ברק.תחומי העניין שלו הם היסטוריה של המשפט הישראלי, היסטוריה של המשפט המודרני, היסטוריה ישראלית, משפט השוואתי ותורות המדינה והמשפט. בתחומים אלה הוא פרסם חמישה ספרים ומאמרים רבים.

לקובץ pdf לחץ כאן

תעסוקה אקדמית

2013 -              בית הספר למשפטים, המכללה האקדמית ספיר

                        ראש בית הספר       

2000 -              הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

                        פרופסור חבר

תחומי מחקר: תיאוריה של המדינה והמשפט, היסטוריה של המשפט בעת המודרנית, היסטוריה ישראלית, משפט משווה.

                        מרצה אורח באוניברסיטאות היידלברג ופּיימונטה.

השכלה אקדמית

2000                דוקטוראט במשפטים ובהיסטוריה של המשפט

                   בית הספר למשפטים, אוניברסיטת Harvard, ארצות הברית.

                   הדוקטוראט עסק בהיסטוריה של שלטון החוק במערב ובישראל         

1997                תואר שני במשפטים

בית הספר למשפטים, אוניברסיטת Harvard, ארצות הברית (התואר "נבלע" בתואר הדוקטור)

1994                תואר ראשון במשפטים, בהצטיינות

                        הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב

1994                תואר ראשון בהיסטוריה כללית, בהצטיינות יתרה

                        אוניברסיטת תל אביב

עבודה משפטית

1995-1994  

התמחות בעריכת דין אצל נשיא בית המשפט העליון פרופ' אהרן ברק

קורסים

היסטוריה של המשפט; שיטות משפט ומשפט השוואתי; תורת המשפט.