חידושים בהדפסת מסמכים בקמפוס

מעתה ניתן לשלוח קבצים להדפסה ברחבי הקמפוס מכל מחשב, טלפון נייד או טבלט באמצעות שליחת המסמך המבוקש לכתובת מייל לפי ההוראות המצורפות!!

שימו לב, הקבצים ישמרו בענן ההדפסות למשך 48 שעות.