אישור תחילת התמחות

לשכת עורכי הדין מזמינה מתמחים להגיש אישורים אלקטרונים לצורך רישום להתמחות.

ניתן מעתה לקבל אישור להתמחות בפורמט אלקטרוני, ישירות מאתר הפקולטה.

השירות ניתן בעזרת חברת MYEASYDOCS (ספק שירות חיצוני) המספקת ממשק מקוון לשילוח האישורים ישירות ללשכת עורכי הדין.

כיצד זה פועל?

  1. פותחים בקשה לקבלת אישור דרך הקישור בהמשך העמוד.
  2. בחירת מסלול לימודים:
שם המסמך
מסלול לימודים
Basic Study Program
מסלול רגיל, משפטים מורחב
Combined Study Program
מסלול משולב תואר ראשון\שני
 
  1. לאחר הטיפול בבקשה ע"י הפקולטה, יקבל הסטודנט הודעת דוא"ל על סיום טיפול. אישור הלימודים האלקטרוני נשלח ישירות ללשכה, אין צורך לשלוח בדואר. עותק אלקטרוני נוסף, נשלח גם לסטודנט לשימוש עתידי.
  2. שים לב: בקשה באתר לקבלת אישור אלקטרוני תוגש אך ורק עם סיום כל חובות השמיעה ובדיקה כי נותרו רק 2 או פחות ציונים חסרים.
  3. לא ניתן להגיש יותר מבקשה אלקטורנית אחת, ולכן סטודנט אשר יגיש בקשה לפני הזמן, בקשתו תידחה ויהיה עליו לקחת מהמזכירות עותק ידני בלבד.
  4. עלויות: שירות המשלוח האלקטרוני ללשכת עורכי-הדין אינו כרוך בתשלום. עבור כל יעד אחר, השילוח האלקטרוני כרוך בעלות של 15$ עבור ספק השירות.

 

לפתיחת בקשה חדשה

                                          

שים לב: בכל שאלה בנוגע לשירות, נא לפנות לשירות לקוחות ולא למזכירות הפקולטה.

שירות לקוחות:  072-2212993  | support@myeasydocs.co.il    |   www.myeasydocs.co.il