קולוקוויום דוקטורנטים, מציג: אהרן משניות

22/03/2016 - 16:00 - 17:30

בנין הפקולטה למשפטים, אולם 200