קולוקוויום דוקטורנטים, מציגה: עדעת שפרן גיטלמן

07/06/2016 - 16:00 - 17:30

בנין הפקולטה למשפטים 306, אולם 200