הרצאת אורח התכנית לטפוח המצוינות, ד"ר יניב רוזנאי

03/04/2016 - 18:00 - 19:30

"מבוא למשפט הישראלי עבור עולים חדשים"

בנין הפקולטה למשפטים 306, קומה ב'

מרכזים: ד"ר הדר דנציג-רוזנברג, ד"ר עדי אייל