טקס הענקת פרס ע"ש ריקליס

14/11/2016 - 16:00 - 18:00

למחקר בתחומי היהדות והמשפט העברי

בשיתוף הפקולטה ליהדות, פרופ' אליהו אסיס, דיקן

בנין הפקולטה למשפטים 305, אולם 11.

הזמנה: