הסמינר המחלקתי עם Prof. Simon Stern

שלחו לחבר
מועד
13/12/2016 - 15:30 - 14:00הוספה ליומן 2016-12-13 14:00:00 2016-12-13 15:30:00 הסמינר המחלקתי עם Prof. Simon Stern    University of Toronto הפקולטה למשפטים law.faculty@mail.biu.ac.il Asia/Jerusalem public

   University of Toronto