January 2017

ספרים חדשים בספריה למשפטים ינואר 2017

 

BIOGRAPHY


03.5   נאמ
נאמן, יעקב, מחבר. אל תירא עבדי יעקב / יעקב נאמן ; עורך: יהודה יערי. תל אביב : משכל, 2017.

03.5 IBA
Ibadi, Shirin author. Until we are free : my fight for human rights in Iran / Shirin Ebadi. New York, NY : Random House, 2016.[000618292]

03.6 ROS CLU
Clune, Lori, author. Executing the Rosenbergs : death and diplomacy in a Cold War world / Lori Clune. New York, NY : Oxford University Press, 2016[000618241]
 

CIVIL SERVICE


68  איל  [שמור[
אילון, עינת, מחבר. הדין המשמעתי : הלכות ויישומים / עינת איילון. תל אביב : בורסי, תשע"ז, 2017.
 

COMPUTERS


51.2 JON
Jones, Meg Leta, author. Ctrl + Z : the right to be forgotten / Meg Leta Jones. New York, NY : New York University Press, 2016[000618293]

51.2 SUS
Susskind, Richard E., author. The future of the professions : how technology will transform the work of human experts / Richard Susskind and Daniel Susskind. Oxford : Oxford University Press, 2015.[000618278]

 

CONSTITUTIONAL LAW


62.4 LIT
Little, David, 1933- , author. Essays on religion and human rights : ground to stand on / David Little. New York, NY : Cambridge University Press, 2015.[000618398]

62.4 VIC 2016
Vickers, Lucy, author. Religious freedom, religious discrimination and the workplace / Lucy Vickers. Second edition Oxford : Hart Publishing 2016.[000618408]

62.5(73) LEB
Lebovic, Sam, 1981- , author. Free speech and unfree news : the paradox of press freedom in America / Sam Lebovic. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2016.[000618245]

62.6 THO
Thornberry, Patrick, author. The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination : a commentary / Patrick Thornberry. Oxford : Oxford University Press, 2016.[000618206]

62.8(4) CON
Constructing the person in EU law : rights, roles, identities / edited by Loïc Azoulai, Ségolène Barbou des Places and Etienne Pataut. Oxford : Hart Publishing, 2016.[000618199]

62.8 HUM MAS
Human dignity of the vulnerable in the age of rights : interdisciplinary perspectives / Aniceto Masferrer, Emilio Garcia-Sanchez, editors. Switzerland : Springer, 2016[000618407]

62.9(73) FRU
Fruchtman, Jack, author. American constitutional history : a brief introduction / Jack Fruchtman. Chichester : Wiley Blackwell, 2016.[000618300]

62.85(73) ENG
Engel, Stephen M., author. Fragmented citizens : the changing landscape of gay and lesbian lives / Stephen M. Engel. New York, NY : New York University Press, 2016.[000618319]

62.2 OTT
Otto, Marta, author. The right to privacy in employment : a comparative analysis / Marta Otto. Oxford : Hart Publishing, 2016.[000618409]

62.8 מדי [שמור]
מדינה, ברק, מחבר. דיני זכויות האדם בישראל / ברק מדינה. ירושלים : המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע"ש הרי ומיכאל סאקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשע"ז, 2016.
 

CONTRACTS OBLIGATIONS


22.7 נרק 2017 [שמור]
נרקיס, פנחס, מחבר. דיני מכרזים : הלכה ומעשה / פ' נרקיס. מהדורה חדשה ומעודכנת פתח תקוה : אוצר המשפט, 2017

22(42) PRIN
Principles of the English law of obligations / edited by Andrew Burrows. Oxford : Oxford University Press, 2015.[000618250]
 

CORPORATIONS AND CORPORATE FINANCE


37.1 DIR LOO 2016
Directors' liability : a worldwide review / edited by Alexander Loos. Third edition. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2016.[000618359]

 

CRIMINAL LAW


80.2(73) REF
Refining child pornography law : crime, language, and social consequences / edited by Carissa Byrne Hessick. Ann Arbor, MI : University of Michigan Press, 2016.[000618289]

80.4(73) CRI 2016
Tobolowsky, Peggy M., 1952- , author. Crime victim rights and remedies / Peggy M. Tobolowsky, Douglas E. Beloof, Mario T. Gaboury, Arrick L. Jackson, Ashley G. Blackburn. Third edition. Durham, NC : Carolina Academic Press, 2016.[000618281]

80(4)MIT
Mitsilegas, Valsamis, 1971- , author. EU criminal law after Lisbon : rights, trust and the transformation of justice in Europe / Valsamis Mitsilegas. Oxford : Hart Publishing, 2016.[000618265]

80(4) RES
Research handbook on EU criminal law / edited by Valsamis Mitsilegas, Maria Bergström, Theodore Konstadinides. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2016[000618342]

80.9 STO
Stover, Eric, author. Hiding in plain sight : the pursuit of war criminals from Nuremberg to the War on Terror / Eric Stover, Victor Peskin, Alexa Koenig. Oakland, CA : University of California Press, 2016.[000618277]

 

CRIMINAL PROCEDURE


81(45) VIT
Vitiello, Joanna Carraway, author. Public justice and the criminal trial in late medieval Italy : Reggio Emilia in the Visconti age / by Joanna Carraway Vitiello. Leiden : Brill, 2016.[000618283]

 

DISPUTE RESOLUTION


91.9(42) WAL
Walker, Stephen, author. Mediation advocacy : representing clients in mediation / Stephen Walker. Haywards Heath : Bloomsbury Professional, 2015.[000618284]

91.9 EVO
Evolution in dispute resolution : from adjudication to ADR? / Michiel Duchateau, Saskia Fikkers, Lottie Lane, Esther van Schagen (eds.). The Hague : Eleven International Publishing, 2016[000618315]

 

ECONOMICS, FINANCE, TRADE


31.1(100) ALE
Alessandrini, Donatella, author. Value making in international economic law and regulation : alternative possibilities / Donatella Alessandrini. Abingdon, Oxon : Routledge, 2016.[000618192]

31.6 RES
Research handbook on political economy and law / edited by Ugo Mattei, John D. Haskell. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2015[000618286]

31.6 SUN ETH
Sunstein, Cass R., author. The ethics of influence : government in the age of behavioral science / Cass R. Sunstein. New York, NY : Cambridge University Press, 2016.[000618568]

31.31 DAL TRA 2016
Dalhuisen, J. H. (Jan Hendrik) author. Dalhuisen on transnational comparative, commercial, financial and trade law / Jan Dalhuisen. Sixth edition. Oxford : Hart Publishing, 2016.[000618202]
 

FAMILY LAW, DOMESTIC RELATIONS, PERSONS


13(4) EUR FAM 37
Asland, John, author. Nordic cohabitation law / John Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer, Tone Sverdrup. Cambridge : Intersentia, 2015[000618198]

13.8 DIG
DiGrazia, Thomas, author. Light on peacemaking : a guide to appropriate dispute resolution and mediating family conflict / Thomas DiGrazia. New York, NY : Business Expert Press, 2016.[000618313]

ע13.6 ריז
ריזמן, צבי בן אברהם יהושע השל מחבר. רץ כצבי : אסופת מאמרים פרקי מחקר ועיון / צבי רייזמן. מהדורה שניה לוס אנג’לס : [המחבר], תשע"ו.

ע13.6 ריז השפ
ריזמן, צבי בן אברהם יהושע השל מחבר. רץ כצבי : השפעת רחם מלאכותי על יחוס בתרומת ביצית / צבי רייזמן. לוס אנג’לס : [המחבר], תשע"ו.
 

GOVERNMENT AND POLITICAL SCIENCE, POLITICAL THEORY


63.1(73) DEC
DeCanio, Samuel, author. Democracy and the origins of the American regulatory state / Samuel DeCanio. New Haven : Yale University Press, 2015.[000618312]

63.5 FIS
Fisch, Jörg, author. The right of self-determination of peoples : the domestication of an illusion / Jörg Fisch ; translated from the German by Anita Mage. New York, NY : Cambridge University Press, 2015.[000618296]
 

HEALTH


76.3(42) CON
Conway, Heather, author. The law and the dead / Heather Conway. Abingdon, Oxon : Routledge, 2016.[000618242]

 

IMMIGRATION & EMIGRATION


60.1 MIL
Miller, David, 1946- , author. Strangers in our midst : the political philosophy of immigration / David Miller. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2016[000618264]

 

INSURANCE


35(42) COL 2016
Merkin, Robert M., author. Colinvaux's law of insurance / Robert Merkin ; contributing editors: Judith P. Summer, Laura Hodgson. Eleventh edition. London :

 

INTELLECTUAL AND LITERARY PROPERTY


41.1(42) COP 2016
Copinger and Skone James on copyright / [edited] by Gillian Davies, Nicholas Caddick, Gwilym Harbottle. Seventeenth edition London : Sweet & Maxwell, 2016.[000618352]

 

INTERNATIONAL LAW


98.5 SNO
Snow, Donald M., 1943- , author. The case against military intervention : why we do it and why it fails / Donald M. Snow. New York, NY : Routledge, 2016.[000617848]

98.7 ARM
Armed conflicts and the law / Jan Wouters, Philip De Man, Nele Verlinden (eds.). Cambridge : Intersentia, 2016.[000618214]

 

JURISPRUDENCE, PHILOSOPHY OF LAW


06.3 LAW DID
Law in society, reflections on children, family, culture and philosophy : essays in honour of Michael Freeman / edited by Alison Diduck, Noam Peleg, and Helen Reece. Leiden : Brill Nijhoff, 2015[000618339]

06 WOO
Wood, Philip (Philip R.), 1942- , author. The fall of the priests and the rise of the lawyers / Philip R. Wood. Oxford : Hart Publishing, 2016.[000618213]
 

LABOR LAW


57.2 MER
Mercat-Bruns, Marie, author. Discrimination at work : comparing European, French, and American law / Marie Mercat-Bruns ; translated from the French by Elaine Holt ; with a foreword by Christopher Kutz. Oakland, CA : University of California Press, 2016[000618263]

 

LAW ENFORCEMENT, CRIMINOLOGY, CRIMINAL JUSTICE


82 INTE
The integrity of criminal process : from theory into practice / edited by Jill Hunter, Paul Roberts, Simon NM Young and David Dixon. Oxford : Hart Publishing, 2016.[000618204]

 

LEGAL EDUCATION AND RESEARCH


08.4 GOL 2016
Goldstein, Tom, author. The lawyer's guide to writing well / Tom Goldstein and Jethro K. Lieberman. Third edition Oakland, CA : University of California Press, 2016[000618308]
 

LEGAL HISTORY


04 IRE MOH
Mohr, Thomas, 1975- , author. Guardian of the treaty : the Privy Council appeal and Irish sovereignty / Thomas Mohr. Dublin : Four Courts Press in association with The Irish Legal History Society, 2016[000618006]
 

LEGAL PROFESSION


09.3(73) ABA MOD 2016
American Bar Association. House of Delegates. .. Model rules of professional conduct / Center for Professional Responsibility. 2016 edition. Chicago, IL : American Bar Association. Center for Professional Responsibility, 2016.[000618190]
 

LOCAL GOVERNMENT


69.4 LAW
Law between buildings : emergent global perspectives in urban law / edited by Nisha Mistry and Nestor M. Davidson. Abingdon, Oxon : Routledge, 2017.[000618554]

 

MEDICAL JURISPRUDENCE


29.2 FIN
Finding consciousness : the neuroscience, ethics, and law of severe brain damage / edited by Walter Sinnott-Armstrong. New York, NY : Oxford University Press, 2016.[000618279]

29.4(4) TAY
Taylor, Simon, 1966- , author. Medical accident liability and redress in English and French law / Simon Taylor. Cambridge : Cambridge University Press, 2015.[000618280]
 

MILITARY JUSTICE AND NATIONAL DEFENSE


89.302 MEH [entrance floor]
Mehozay, Yoav, 1973- , author. Between the rule of law and states of emergency : the fluid jurisprudence of the Israeli regime / Yoav Mehozay. Albany, NY : State University of New York Press, 2016.[000618542]

 

NATURAL RESOURCES


49.3(4) LEA EUR
Leal-Arcas, Rafael, author. The European Energy Union : the quest for secure, affordable and sustainable energy / written by Rafael Leal-Arcas. Deventer : Claeys & Casteels, 2016.[000618244]

 

PENOLOGY, PUNISHMENT, CORRECTIONAL LAW


83.4מפג
מפגיעה לאיחוי : צדק מאחה ושיח מאחה בישראל / עורכים: אורי ינאי וטלי גל. ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ו, 2016
 

RELIGION


61.1 VEN
Venter, Francois, 1947- , author. Constitutionalism and religion / Francois Venter. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2015.[000618282]

61.2
 חוק ירו
חוקי ישראל עפ"י ההלכה : חוק הירושה / בעריכת שלום אטלי. ירושלים : המכון לחקיקה הלכתית, [תשע"א].
 

SOCIAL SECURITY AND SOCIAL LEGISLATION


58.1(73) ALS
Alstott, Anne, 1963- , author. A new deal for old age : toward a progressive retirement / Anne L. Alstott. Cambridge, MA : Harvard University Press, 2016.[000618194]

 

SYSTEMS OF LAW


07.5 BHA 2016
Bhala, Raj, author. Understanding Islamic law : Sharia / Raj Bhala. Second edition. Durham, NC : Carolina Academic Press, 2016.[000618699]

07.41 EID
Eidinow, Esther, 1970- , author. Envy, poison, and death : women on trial in classical Athens / Esther Eidinow. Oxford : Oxford University Press, 2016.[000618317]

07.41 GAG
Gagarin, Michael, author. The laws of Ancient Crete : c.650-400 BCE / Michael Gagarin and Paula Perlman. Oxford : Oxford University Press, 2016[000618302]

07 NE CHO 2016
Introduction to Dutch law / edited by Jeroen Chorus, Ewoud Hondius & Wim Voermans. Fifth edition. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2016.[000618239]
 

TAXATION


73.7 ARN 2016
Arnold, Brian J., author. International tax primer / Brian J. Arnold. Third edition. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International, 2016.[000618197]

 

TORTS


27 BEE
Beever, Allan, author. A theory of tort liability / Allan Beever. Oxford : Hart Publishing, 2016.[000618210]
 

TRADE REGULATION


42.1(73) ANT EVI 2016
Antitrust evidence handbook. Third edition Chicago, IL : American Bar Association, Section of Antitrust Law, 2016[000618162]