מאגר תחומין פלוס!

הספרייה רכשה גישה למאגר תחומין פלוס. בינתיים מותקן במחשב הימני בדלפק, במחשבים 2 ו-6 מול הדלפק, וכן במחשבים אחדים בחדרי המחשבים ( בינתיים 122, 124 ). בהמשך יותקן בעמדות נוספות.

בנוסף ל'תחומין' שהינו מאגר מאמרים בין השאר בנושאי הלכה ומשפט ניתן למצוא במאגר מאגרים הלכתיים-מעשיים נוספים, המשיקים לנושאי תורה, חברה ומדינה.
ניתן לבצע חיפוש בכל המאגרים יחדו, בכל אחד מהם בנפרד או בחלק מהם.

המאגרים הנוספים הם:
שמירת שבת כהלכתה, בצומת התורה והמדינה, ספרי הרב שאול ישראלי זצ"ל (עמוד הימיני, חוות בנימין, משפטי שאול), שו"ת במראה הבזק, אנציקלופדיה הלכתית-רפואית, ספרי אסיא, ספריית המשפט העברי בעריכת הפרופ' נחום רקובר, ועוד.