חופשה מרוכזת תשע"ט

הספריה (וכל האוניברסיטה) יוצאת לחופשה מרוכזת בתאריכים 18-23.8.19
נחזור בכוחות מחודשים ביום ראשון ה 25.8.19.
המאגרים הממוחשבים שלנו יהיו זמינים להמשך עבודה מרחוק.
מיום חמישי אפשר לקחת ספרים שמורים עד לאחר החופשה.
חופשה נעימה!