קבוצת מחקר "קבלת החלטות במרחב הציבורי"

28/11/2017 - 14:00 - 15:30