מאגר חדש בספרייה: E-BAR

מאגר חדש בספרייה: E-BAR
מאגר זה כולל טקסט מלא של ספרי יסוד ו –Textbooks; ספרי בחינות הלשכה; ספרי פסיקה והלכות יסוד; ספרי חקיקה; חומרי עזר, בחינות ושאלות כולם מבית ההוצאה של לשכת עורכי הדין
ניתן לגישה מלאה מהבית דרך עמוד המאגרים הישראליים באתר הספרייה: http://law.biu.ac.il/node/631