גישה מרחוק למאגר Westlaw

לאחר עבודה רבה ומאומצת סוף סוף יש גישה מלאה למאגר Westlaw גם מחוץ לקמפוס!

ניתן לגשת למאגר דרך עמוד המאגרים הלועזיים באתר הספרייה 

http://law.biu.ac.il/node/630