December 2017

ספרים חדשים בספריה למשפטים דצמבר 2017

 

ADMINISTRATION OF JUSTICE, JUDICIAL PROCESS


05.2 GEND
Gender and judicial education : raising gender awareness of judges / edited by Ulrike Schultz, T. Brettel Dawson and Gisela Shaw. London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2017.[000619590]

 

AGRICULTURE


47.2 INC
Increasing legal rights for zoo animals : justice on the ark / edited by Jesse Donahue ; foreword by Nigel Rothfels. Lanham, Md. : Lexington Books, 2017.[000619604]

 

BUSINESS ASSOCIATION


36.3(42) LIN 2017
Banks, R. C. I'Anson, author. Lindley & Banks on partnership / Roderick I'Anson Banks. Twentieth edition London : Sweet and Maxwell, 2017.[000619343]

 

COMMERCIAL LAW


32.5(73) CAR 2017 [entrance floor]
Carbonneau, Thomas E., author. Arbitration law in a nutshell / Thomas E. Carbonneau. Fourth edition St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2017[000619444]

32.5(100) DIE
Diel-Gligor, Katharina, author. Towards consistency in international investment jurisprudence : a preliminary ruling system for ICSID arbitration / by Katharina Diel-Gligor. Leiden : Brill Nijhoff, 2017.[000619361]

 

COMMUNICATIONS


56 MED WEI
Media law and policy in the internet age / edited by Doreen Weisenhaus and Simon N M Young. Oxford : Hart Publishing, 2017[000619596]

 

CONSTITUTIONAL LAW


62.4 CHA
Charles, J. Daryl, 1950- , author. Natural law and religious freedom : the role of moral first things in grounding and protecting the first freedom / J. Daryl Charles. Abingdon, Oxon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018 .[000619500]

62.8(4) WHE
When human rights clash at the European Court of Human Rights : conflict or harmony? / edited by Stijn Smet and Eva Brems. Oxford : Oxford University Press, 2017.[000619507]

62(71) HOG STU 2017
Hogg, Peter W., author. Constitutional law of Canada / Peter W. Hogg. 2017 student edition Toronto, Ontario : Thomson Reuters, 2017.[000619206]

 

CONTRACTS OBLIGATIONS


22(42) AND CON 2017
Andrews, Neil, author. Contractual duties : performance, breach, termination and remedies / Neil Andrews, Malcolm Clarke, Andrew Tettenborn, Graham Virgo. Second edition. London : Sweet & Maxwell/Thomson Reuters, 2017.[000619457]

22(42) MCM 2017
McMeel, Gerard, author. McMeel on the construction of contracts : interpretation, implication, and rectification / Gerard McMeel. Third edition Oxford : Oxford University Press, 2017.[000619464]

 

CREDITOR'S RIGHTS , BANKRUPTCY, SECURITY


34.2(73) EPS BAN 2017 [entrance floor]
Epstein, David G., 1943- , author. Bankruptcy and related law in a nutshell / David G. Epstein. Ninth edition St. Paul, MN : West Academic Publishing, 2017[000619450]

 

CRIMINAL LAW


80.2 גז 2017 ]שמור[
גז, איילת, מחבר. עבירות מין בישראל : בעין הדין וההלכה / איילת גז. מהדורת 2017 פתח תקוה : אוצר
80.2 גז 2017 [שמור]

גז, איילת, מחבר. עבירות מין בישראל : בעין הדין וההלכה / איילת גז. מהדורת 2017 פתח תקוה : אוצר המשפט, 2017.

80.9 OSU
O'Sullivan, Carmel, author. Killing on command : the defence of superior orders in modern combat / Carmel O'Sullivan. London : Palgrave Macmillan, 2016[000619582]

 

ECONOMICS, FINANCE, TRADE


31.8(73) BAR
Bartholomew, Mark, 1971- , author. Adcreep : the case against modern marketing / Mark Bartholomew. Stanford, CA : Stanford Law Books, an imprint of Stanford University Press, 2017.[000619610]

 

EUROPEAN UNION


96 COMP
A companion to European Union law and international law / edited by Dennis Patterson and Anna Södersten. Chichester : Wiley Blackwell, 2016.[000619584]

 

EXECUTIVE


66.2(73) BAR
Barron, David J., author. Waging war : the clash between presidents and Congress, 1776 to ISIS / David J. Barron. New York, NY : Simon & Schuster, 2016.[000618883]

 

FAMILY LAW, DOMESTIC RELATIONS, PERSONS


 13.3 אלפ [שמור]
אלפסי, משה, מחבר. המדריך ליישום הוראות הדין לגבי ייפוי כוח מתמשך / משה אלפסי. פתח תקוה :
אוצר המשפט,

13.2 ממז
ממזרים : סימון ומחיקה / עורכות: נורית יעקבס-ינון ואמילי ד' ביליסקי. ירושלים : המרכז לקידום מעמד האשה, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת בר אילן , 2017

13.4 WEA
Wealth and poverty in close personal relationships : money matters / edited by Susan Millns and Simone Wong. Abingdon, Oxon : Routledge, 2017.[000619506]

 

HOLOCAUST


99.2 ODO [entrance floor]
O'Donnell, Nicholas M., author. A tragic fate : law and ethics in the battle over Nazi-looted art / Nicholas M. O'Donnell. Chicago, IL : American Bar Association, 2017.[000619502]

 

INTELLECTUAL AND LITERARY PROPERTY

 
41.1 CHA
Chapdelaine, Pascale, author. Copyright user rights : contracts and the erosion of property / Pascale Chapdelaine. Oxford : Oxford University Press, 2017.[000619509]

41 CRE
Creativity without law : challenging the assumptions of intellectual property / edited by Kate Darling and Aaron Perzanowski. New York, NY : New York University Press, 2017.[000619579]

41 INTE
The Internet and the emerging importance of new forms of intellectual property / edited by Susy Frankel, Daniel Gervais. Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer, 2016.[000619451]

41 RES MAT
Research handbook on intellectual property and the life sciences / edited by Duncan Matthews, Herbert Zech. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2017.[000619386]

 

INTERNATIONAL LAW


98.5 MER 2017
Merrills, J. G. author. International dispute settlement / J. G. Merrills. Sixth edition Cambridge : Cambridge University Press, 2017.[000619493]

 

LAW & CRIME IN ARTS AND LITERATURE


03.2 FAT
Fatal fictions : crime and investigation in law and literature / edited by Alison L. LaCroix, Richard H. McAdams, Martha C. Nussbaum. New York, NY : Oxford University Press, 2017.[000619489]

 

LAW ENFORCEMENT, CRIMINOLOGY, CRIMINAL JUSTICE


82(73) NEW DOL
The new criminal justice thinking / edited by Sharon Dolovich and Alexandra Natapoff. New York, NY : New York University Press, 2017.[000619606]

 

LEGAL EDUCATION AND RESEARCH


08.3(42) KNO 2016
Knowles, John, 1959- , author. Effective legal research / John Knowles. 4th edition London : Sweet & Maxwell, 2016.[000619487]

 

MARITIME LAW


55.5(42) DUR
Durston, Gregory, author. The Admirality Sessions, 1536-1834 : maritime crime and the silver oar / By Gregory Durston. Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2017.[000619605]

 

NATURAL RESOURCES


49.2 CIV
Civil liability and financial security for offshore oil and gas activities / edited by Michael Faure. Cambridge : Cambridge University Press, 2017.[000619371]

 

PENOLOGY, PUNISHMENT, CORRECTIONAL LAW


83 LEG
Legal violence and the limits of the law / edited by Joshua Nichols and Amy Swiffen. Abingdon, Oxon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.[000619504]

 

REAL PROPERTY AND LAW


 17.1 נרק בית 2017 ]שמור[
נרקיס, פנחס, מחבר. הבית המשותף / פ' נרקיס. [מהדורת 2017] פתח תקוה : אוצר המשפט, 2017.

17 נרק שמא ]שמור]
נרקיס, פנחס, מחבר. שמאות מקרקעין / פ' נרקיס. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2017.
 

RELIGION


61.1  הלכ [שמור[
הלכה ציונית : המשמעויות ההלכתיות של הריבונות היהודית / עורכים: ידידיה צ' שטרן, יאיר שלג. ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ח, 2017.

61.3  אלנ
אלנסון, דוד, מחבר. ברית אמונים : גיור, הלכה ומדיניות קהילתית בספרות השו"ת במאה ה-19 ובמאה ה-20 / דוד אלנסון ודניאל גורדיס ; תרגום חנה השקס. ירושלים : הוצאת שלם, תשע"ד, 2014.
 

SYSTEMS OF LAW


07.5 SAL
Salaymeh, Lena, author. The beginnings of Islamic law : late antique Islamicate legal traditions / Lena Salaymeh. Cambridge : Cambridge University Press, 2016.[000619589]


07.1 CHI
Chitwood, Zachary, author. Byzantine legal culture and the Roman legal tradition, 867-1056 / Zachary Chitwood. Cambridge : Cambridge University Press, 2017.[000619446]

 

TAXATION


73.7 GLO
A global analysis of tax treaty disputes / edited by Eduardo Baistrocchi. Cambridge : Cambridge University Press, 2017.[000619521]

73 PHI BHA
Philosophical foundations of tax law / edited by Monica Bhandari. Oxford : Oxford University Press, 2017.[000619613]

 

משפט עברי


ע29 שטי רפו
שטינברג, אברהם, מחבר. הרפואה כהלכה : הלכות חולה, רופא, ורפואה מטרם יצירת האדם ועד אחרי מותו : בתוספת הבהרות, הערות והארות / מאת אברהם הלוי שטינברג. ירושלים : [המחבר], תשע"ז, 2017.