מאגר תחומין פלוס. נגיש מרחוק!

מהיום מאגר תחומין פלוס נגיש הרבה יותר!

מהיום יש גישה למאגר מכל מקום ומכל מחשב ואין צורך לבוא יותר לספרייה.

 

גישה באמצעות הסיסמא הרגילה מעמוד המאגרים הישראליים באתר הספרייה: http://law.biu.ac.il/node/631