דצמבר 2019

English שלחו לחבר

ספרים חדשים בספריה למשפטים דצמבר 2019

 

BANKING AND CREDIT

 

33.2 מונ
מונדרר, נתנאל heb מחבר. חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019 : המהפיכה החוקתית בקידום אמצעי התשלום המודרניים / נתנאל מונדרר. אוצר המשפט : פתח תקוה, 2019.
 

BIOGRAPHY

 

03.5 DAL
Dalin, David G. lat author. Jewish justices of the Supreme Court : from Brandeis to Kagan / David G. Dalin. Waltham, MA : Brandeis University Press, 2017.[000658408]

03.5 MAD 2017
Henriques, Diana B. lat author. The wizard of lies : Bernie Madoff and the death of trust / Diana B. Henriques. Second St. Martin's Griffin edition New York, NY : St. Martin's Griffin, 2017.[000657678]

 

CIVIL PROCEDURE

 

91.7  קדם
קדם, אבנר heb מחבר. דיני ה"שיהוי" במשפט האזרחי והפלילי בישראל : מבט עיוני ומעשי / אבנר קדם. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2019

91.9(42) HOD
Hodges, Christopher J. S. lat author. Delivering dispute resolution : a holistic review of models in England and wales / Christopher Hodges. Oxford : Hart Publishing, 2019.[000658492]

 

COMMERCIAL LAW

 

32.5(100) FON
Fontanelli, Filippo lat author. Jurisdiction and admissibility in investment arbitration : the practice and the theory / Filippo Fontanelli. Leiden : Brill, 2018.[000657715]

 

CONSTITUTIONAL LAW

 

62 FOU
Founding moments in constitutionalism / edited by Richard Albert, Menaka Guruswamy and Nishchal Basnyat. Oxford : Hart Publishing, 2019.[000658451]


62 QUA
Quasi-constitutionality and constitutional statutes : forms, functions, applications / edited by Richard Albert and Joel Colón-Ríos. Abingdon, Oxon : Routledge, 2019.[000657704]


62.65 VIC
Vickers, Lucy lat author. Comparative discrimination law : age as a protected ground / by Lucy Vickers. Leiden : Brill, 2018.[000657702]


62.8(4) KIC
Kicker, Renate lat author. Standard-setting through monitoring? : the role of Council of Europe expert bodies in the development of human rights / Renate Kicker and Markus Möstl. Strasbourg : Council of Europe Publishing, 2012.[000658336]

 

CONTRACTS OBLIGATIONS

 

22 KAN 2019
Kadner Graziano, Thomas, 1961- lat author. Comparative contract law : cases, materials and exercises / Thomas Kadner Graziano. Second edition. Cheltenham, UK : Edward Elgar Publishing, 2019.[000657752]

 

CRIMINAL LAW

 

80(100) KIM 2019
Kim, Young Sok lat author. The law of the International Criminal Court / Young Sok Kim. Second edition. Getzville, NY : William S. Hein & Co., Inc., 2019.[000657700]


80(73) KAD 2017
Kadish, Sanford H. lat author. Criminal law and its processes : cases and materials / Sanford H. Kadish, Stephen J. Schulhofer, Rachel E. Barkow. Tenth edition ©2017[000657827]


80.9 HEI
Heieck, John lat author. A duty to prevent genocide : due diligence obligations among the P5 / John Heieck. Cheltenham, United Kingdom : Edward Elgar Publishing, 2018.[000657717]

 

DATA PROTECTION

 

51.4 PEH
Pehlivan, Oguz Kaan lat author. Confronting cyberespionage under international law / Oğuz Kaan Pehlivan. New York, NY : Routledge, 2019.[000657710]

 

ECONOMICS, FINANCE, TRADE

 

31.1 RET
Rethinking economics : an introduction to pluralist economics / edited by Liliann Fischer, Joe Hasell, J. Christopher Proctor, David Uwakwe, Zach Ward-Perkins, Catriona Watson. Abingdon, Oxon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2018.[000658339]

31.6 SIE 2016
Siegel, Eric, 1968- lat author. Predictive analytics : the power to predict who will click, buy, lie, or die / Eric Siegel. Revised and updated edition Hoboken, NJ : Wiley, 2016.[000658338]

 

EQUITY AND EQUITY PROCEDURE

 

 94.1  לוי
לוין, אריאל (עורך דין) heb מחבר. צווי מניעה זמניים במשפט העבודה הישראלי : מהות, סדרי דין, הלכה ומעשה / אריאל לוין. אוצר המשפט : פתח תקוה, 2019.
 

FAMILY LAW, DOMESTIC RELATIONS, PERSONS

 

13(42) GILB
Gilbert, Andrew (Law teacher) lat author. British conservatism and the legal regulation of intimate relationships / Andrew Gilbert. Oxford : Hart Publishing, 2018.[000657716]


13.2 כרמ
כרמל, יפעת heb מחבר. "לכודים" : ילדים חשופים לאלימות ביתית : מתיאוריה ליישום / יפעת כרמל. חיפה : אוניברסיטת חיפה, 2019.[000658353]

13.4  נרק פרש 2019
נרקיס, שלומי heb מחבר. הפרשנות לחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו / שלומי נרקיס. מהדורת 2019 אוצר המשפט : פתח תקוה, 2019.[000658351]

13.7 SIF
Sifris, Ronli Noa lat author. Reproductive freedom, torture and international human rights : challenging the masculinisation of torture / Ronli Sifris. Milton Park, Abingdon, Oxon : Routledge, 2014.[000658407]

 

FIDUCIARY RELATIONSHIPS

 

26.2 מלמ
מלמד, שגיא heb מחבר. גיוס תרומות : המדריך הישראלי המעשי / שגיא מלמד ; עורכת: הלית ינאי-לויזון. תל אביב : מטר, תשע"ז 2016.[000658461]

29.5 פרק 2016
אליצור, אבנר heb מחבר. פרקים נבחרים בפסיכיאטריה / אבנר אליצור, שמואל טיאנו, חנן מוניץ, מיכה נוימן ; עורך: חנן מוניץ. מהדורה שישית תל אביב : דיונון, 2016.[000658373]
 

GOVERNMENT AND POLITICAL SCIENCE, POLITICAL THEORY

 

63 מכו 123
כהנא, עמיר heb מחבר. רגולציה של מעקב מקוון בדין הישראלי ובדין המשווה / עמיר כהנא, בשיתוף עם יובל שני. ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2019.[000657873]
 

LABOR LAW

 

57 לוין
לוין, אריאל (עורך דין) heb מחבר. אכיפת דיני העבודה - הסכמים קיבוציים וחוק יישוב סכסוכי עבודה : הדין, ההלכה והמעשה / אריאל לוין. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2019.[000658418]

57.55 לוי הפס
לוין, אריאל (עורך דין) heb מחבר. הפסקת עבודה - התפטרות ופיטורים - הודעה מוקדמת : דין, הלכה ומעשה / אריאל לוין. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2019.[000658419]
 

LEGAL EDUCATION AND RESEARCH

 

08.4 MOO 2015
Moore, Brooke Noel lat author. Critical thinking / Brooke Noel Moore, Richard Parker ; with help in chapter 12 from Nina Rosenstand and Anita Silvers. Eleventh edition New York, NY : McGraw-Hill Education, 2015.[000658337]


08.9 DAT
Data-driven law : data analytics and the new legal services / edited by Ed Walters. Boca Raton, FL : CRC Press, 2019.[000657866]

 

LEGAL PROFESSION

 

09.102 LAW
The law of strangers : Jewish lawyers and international law in the twentieth century / edited by James Loeffler, Moria Paz. Cambridge : Cambridge University Press, 2019.[000658409]

 

LOCAL GOVERNMENT

 

69.6 מוע הקצ
מועלם, ניר heb מחבר. הקצאות ורטיקליות : הקצאת שטחי רצפות לצרכי ציבור במבנים מעורבי שימושים - היבטים תכנוניים, משפטיים ושמאיים / ניר מועלם, איל סלינג'ר, גל נויהאוז פוירשטיין ; אחרית דבר מאת ניר ברק. חיפה : המרכז לחקר העיר והאזור - הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים - הטכניון, 2019.[000658490]
 

MEDICAL JURISPRUDENCE

 

29.7(71) ASS
Assisted death : legal, social and ethical issues after Carter / general editor: Derek B.M. Ross. Toronto, Ont. : LexisNexis, 2018.[000657751]

 

MILITARY JUSTICE AND NATIONAL DEFENSE

 

89 CRI
Criminologies of the military : militarism, national security and justice / edited by Ben Wadham and Andrew Goldsmith. Oxford : Hart, 2018.[000657706]

 

REAL PROPERTY, LAND LAW

 

17.6 ROU
Routledge handbook of contemporary issues in expropriation / edited by Frances Plimmer and William McCluskey. Abingdon, Oxon : Routledge, 2019.[000657705]

 

REFERENCE

01.2 ENG BLA 2019
Black's law dictionary / Bryan A. Garner, editor in chief. Eleventh edition St. Paul, MN : Thomson Reuters, 2019.[000658378]

01.3 INT
International citator and research guide : the Greenbook / Nova Southeastern University Shepard Broad Law Center ; faculty advisor, Joseph M. Hnylka. Getzville, NY : William S. Hein & Co., Inc., 2018-.[000657672]

 

RELIGION

 

61.1(94) BAR
Barker, Renae lat author. State and religion : the Australian story / Renae Barker. Abingdon, Oxon : Routledge, 2019.[000657711]

 

SOCIAL SECURITY AND SOCIAL LEGISLATION

 

58.5 רבי
רביב, הדי heb מחבר. הדיור הציבורי במשפט הישראלי : הדין ההלכה והמעשה / הדי רביב. פתח תקוה : אוצר המשפט, 2019.[000658460]
 

SYSTEMS OF LAW


07.5 ANG
Anglim, Christopher lat author. Sharia (Islamic law) in the contemporary world : a legal research guide / Christopher Anglim. Getzville, NY : William S. Hein & Co., Inc., 2019.[000657722]

 

TAXATION


73.9 עמי עבר 2019
עמיר, גיורא, 1928- heb. עבירות מס ועבירות הלבנת הון : מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף, מכס, מס קניה, הלבנת הון / גיורא עמיר, טלי ירון אלדר, רועי פלר. מהדורה שביעית תל אביב : סדן, 2019.
 

TRADE REGULATION


42(4) EU
The EU social market economy and the law : theoretical perspectives and practical challenges for the EU / edited by Delia Ferri and Fulvio Cortese. Abingdon, Oxon : Routledge, 2019.[000657714]


42.1 JOE 2017
Joelson, Mark R. lat author. An international antitrust primer : a guide to the operation of United States, European Union, and other key competition laws in the global economy / Mark R. Joelson. Fourth edition. Alphen aan den Rijn : Kluwer Law International B.V., 2017.[000657727]

 

משפט עברי

ע  LIB
Libson, Ayelet Hoffmann, 1979- lat author. Law and self-knowledge in the Talmud / Ayelet Hoffmann Libson. Cambridge : Cambridge University Press, 2018.[000658369]


ע רקו סוד
רקובר, נחום, 1932- heb מחבר. סודו של המשפט העברי : צדק משפט יושר ורחמים / נחום רקובר. ירושלים : מורשת המשפט בישראל, תשע"ט, 2019.[000658377[

ע62.8 ברנ יהד
ברנדס, יהודה, 1959- heb. יהדות וזכויות אזרח : המסורת האזרחית בישראל / יהודה ברנדס. ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, תשע"ט, 2019.[000658376[