כתב העת Law, State & Religion קול קורא לשנת 2020-2021

שלחו לחבר

שלום רב,

מצ"ב קול קורא בנושא.

בברכה,

הפקולטה למשפטים